Zum Inhalt springen

OTH – Východobavorská technická vysoká škola Amberg-Weiden

  Kampus
  OTH Amberg-Weiden má svůj domov v Horní Falci, její zeměpisná poloha ve středu Evropy je základem interkulturního myšlení a mezinárodního zaměření: OTH aktuálně spolupracuje s 52 partnerskými vysokými školami v 29 zemích. Obě vysokoškolská pracoviště mají živoucí kampus, to nejlepší vybavení a optimální výukový poměr: o 3 100 studentů pečuje a podporuje je 94 profesorů. Regionální a nadregionální ekonomika oceňuje absolventy jako kompetentní nástupce. V hodnocení VŠ se OTH Amberg-Weiden umisťuje pravidelně na předních místech.

  Studium
  Vysoká škola poskytuje na čtyřech fakultách (Strojírenství/environmentální technika, Elektro-technika, Média a informatika, Hospodářské inženýrství a podniková ekonomika) portfolio pro 37 studijních programů, které se opírá o aktuální technický a ekonomický vývoj. Studijní obory, které jsou jedinečné pro celé Německo, jako například patentové inženýrství, jsou v Ambergu doplněny o mechatroniku a digitální automatizaci, informatiku pro průmysl 4.0, techniku plastů, elektrotechniku, informační techniku nebo výrobu médií a techniku médií. Pracoviště Weiden se profiluje mimo jiné lékařskou technikou a managementem obchodu a služeb. Na obou pracovištích jsou i nástavbové nabídky magisterského studia.

  Další vzdělávání na OTH Amberg-Weiden
  Na Vysoké škole Amberg-Weiden je mnoho možností dalšího vzdělávání: pro pracující, soukromé zájemce, osoby vracející se ke studiu, nebo i studenty, kteří chtějí dodatečně ke svému vzdělání získat další kompetence. V nabídce jsou navíc i čtyři magisterské studijní programy v oblasti dalšího vzdělávání.

  Spolupráce
  OTH Amberg-Weiden rozvíjí modely spoluprá-ce s podniky a inovačními učebními centry, které garantují přímý transfer vědomostí a zkušeností mezi vědou a praxí.

  Technologický kampus
  Technologický kampus na Východobavorské technické vysoké škole Amberg-Weiden byl založen v roce 2011 a spojuje všechny aktivity technologického transferu mezi vysokou školou a regionálním hospodářstvím. Základním úkolem je realizace výsledků aplikovaného vývoje pomocí technologické sítě pro transfer znalostí. Ústřední význam má přitom úzká spolupráce vysokých škol s místními korporacemi a hospodářskými aktéry regionu.

  Nový studijní program:
  Od příštího zimního semestru můžeš na OTH Amberg-Weiden na pobočce Weiden studovat Physician Assis-tance – lékařská asistence. V zimním semestru 19/20 startuje na Východobavorské technické vysoké škole Amberg-Weiden nový studijní program: Physician Assistance.
  Za složitým pojmem se skrývá vzdělání v oboru Lékařská asistence. V této oblasti je OTH pravým průkopníkem: v Německu je první státní vysokou školou, která nabízí tento bakalářský studijní program. Odborné portály hodnotí lékařskou asistenci jako trendové povolání se zvláštními vyhlídkami do budoucna – tzn. studium se zárukou pracovního místa.
  Obzvláště velký důraz je kladen na praxi. Zhruba 30 procent studia stráví studenti na klinikách, například. Klinikum St. Marien v Ambergu nebo  na klinikách okresu Neustadt v Horní Falci. Tam získají náhled do různých oblastí lékařské rutiny, například provoz na pohotovosti nebo na operačním sále.
  Physician Assistant ulehčí lékařům každodenní stres při práci na klinice, a přispěje tak enormně ke zkvalitnění péče o pacienty. Lékařští asistenti mohou převzít jak lékařské, tak administrativní úkoly jako například vedení dokumentace, organizaci vizity nebo řízení operací.
  Tento v Německu relativně nový studijní program se doposud vyučoval pouze na soukromých vysokých školách – často s vysokým školným.

  Logo OTH Amberg Weiden

  OTH Amberg-Weiden
  www.oth-aw.de
  Hetzenrichter Weg 15
  D-92637 Weiden
  Tel. +49 (0) 961 382 0 weiden@oth-aw.de

  Kaiser-Wilhelm-Ring 23
  D-92224 Amberg
  Tel. +49 (0) 9621 482-0 amberg@oth-aw.de

  Počet studentů: 3 100
  Poplatky za studium: žádné
  Počet bakalářských/magisterských programů/státních zkoušek:
  9 bakalářských/11 magisterských (pobočka Weiden) 12 bakalářských/
  5 magisterských (pobočka Amberg)
  Studentský grant:
  42 euro/semestr
  Doba trvání semestru:
  ZS od začátku října do poloviny března LS od poloviny března do konce září
  Partnerské univerzity/
  programy:
  např. Jihočeská univerzita České  Budějovice, Západočeská  univerzita Plzeň v regionu  ERDV (celkem 52 partnerských vysokých škol), ERASMUS

  Nabídka cizích jazyků: angličtina, francouzština, italština, polština, ruština, španělština, čeština, němčina jako cizí jazyk

  Logo OTH Amberg Weiden

  OTH Amberg-Weiden
  www.oth-aw.de
  Hetzenrichter Weg 15
  D-92637 Weiden
  Tel. +49 (0) 961 382 0 weiden@oth-aw.de

  Kaiser-Wilhelm-Ring 23
  D-92224 Amberg
  Tel. +49 (0) 9621 482-0 amberg@oth-aw.de

  Počet studentů: 3 100
  Poplatky za studium: žádné
  Počet bakalářských/magisterských
  programů/státních zkoušek:
  9 bakalářských/11 magisterských (pobočka Weiden) 12 bakalářských/
  5 magisterských (pobočka Amberg)
  Studentský grant: 42 euro/semestr
  Doba trvání semestru:
  LS od poloviny března do konce září LS od začátku října do poloviny března
  Partnerské univerzity/
  programy: např. Jihočeská univerzita České Budějovice, Západočeská
  univerzita Plzeň v regionu  ERDV (celkem 52 partnerských vysokých škol), ERASMUS

  Nabídka cizích jazyků:
  angličtina, francouzština, italšti-
  na, polština, ruština, španělština,
  čeština, němčina jako cizí jazyk