Zum Inhalt springen

Technologické uživatelské centrum Spiegelau

  TAZ Spiegelau

  500 let zkušeností s výrobou skla v Bavorském lese, to je základ pro Technologické uživatelské centrum ve Spiegelau, ve zkratce TAZ.

  Jako forma spolupráce mezi Univerzitou Bayreuth a Technickou vysokou školou Deggendorf se TAZ zaměřuje na aplikovaný výzkum za účelem vývoje nových metod, aplikací a postupů pro sklo.

  Výzkum a vývoj se provádí od surovin na výrobu skla přes tvarující materiály až po hotový skleněný výrobek, a to především v oblastech technologie tavení a tvarování za horka. Sem patří nové složení skla, inovační elektrický proces tavení a typy pecí, nové koncepty skleněných polotovarů a tvarování, přesné lisování a vývoj skleněných kompositních materiálů.

  Právě pro klasický sklářský průmysl nabízí TAZ díky své kooperaci s regionálními a nadregionálními partnery vývojovou platformu v rámci celého procesního řetězce výroby skla. Doprovodná rozsáhlá měřicí technika podporuje chemickou a fyzikální charakteristiku skla a skleněných dílců.

  TAZ je z tohoto důvodu schopno vytvořit reálné prototypy a také virtuální fyzikálně-matematické modely, a tedy digitální dvojčata, jejichž cílem je možnost optimalizovat procesní náklady ve virtuální realitě.

  Tento přístup je základem pro vývoj algoritmů umělé inteligence, které jsou opět zásadními stavebními kameny pro „Lean & Smart Glass-Factory“: perfektně organizovaný klientsky orientovaný postup práce a absolutně efektivní dodavatelské řetězce na maximálně smysluplné úrovni automatizace – stručně shrnuto sklářský průmysl 4.0.

  Logo TAZ Spiegelau

  Technologie-Anwender Zentrum Spiegelau
  www.th-deg.de/de/taz-spiegelau
  Dr. Ludwig-und-Johanna-Stockbauer-Platz 1
  D-94518 Spiegelau
  Tel. +49 (0) 8553 97996 10
  info.taz-spiegelau@th-deg.de

  Zaměření na výzkum:
  Skleněný materiál a skleněné aplikace
  Práce na výzkumných projektech s dotací a přímých průmyslových
  projektech (výzkum na zakázku)

  Jedinečné technické vybavení
  Možnosti vytvoření bakalářské a magisterské práce (THD) a kooperativních promocí (Univerzita Bayreuth)

  Logo TAZ Spiegelau

  Technologie-Anwender Zentrum Spiegelau
  www.th-deg.de/de/taz-spiegelau
  Dr. Ludwig-und-Johanna-Stockbauer-Platz 1
  D-94518 Spiegelau
  Tel. +49 (0) 8553 97996 10
  info.taz-spiegelau@th-deg.de

  Zaměření na výzkum:
  Skleněný materiál a skleněné aplikace
  Práce na výzkumných projektech s dotací a přímých průmyslových
  projektech (výzkum na zakázku)

  Jedinečné technické vybavení
  Možnosti vytvoření bakalářské a magisterské práce (THD) a kooperativních promocí (Univerzita Bayreuth)