Zum Inhalt springen

Univerzita Regensburg

  Univerzita je mladou kampusovou univerzitou na jižním okraji starého města Regensburgu. Založena byla v roce 1962, výukový provoz odstartoval v zimním semestru 1967/68.
  Nejprve byla plánovaná jako regionální univerzita, ale v posledních desetiletích se „UR“ rozrostla do podoby mezinárodně renomovaného centra pro výzkum a výuku.
  Univerzita Regensburg má velmi dobrou infrastrukturu a vedle své široké palety nabízených předmětů přesvědčuje i svým dobrým přístupem ke studentům.

  Díky založení Univerzity a díky usídlení nových, perspektivních podniků v regionu, zažívá město Regensburg od poloviny 20. století nový rozmach a má dnes jednu z nejvyšších měr produktivity v Německu. Staré město Regensburgu je od roku 2006 součástí světového kulturního dědictví UNESCO.

  Studium a věda
  Univerzita Regensburg vytváří optimální podmínky pro zvyšování kvalifikace budoucích generací na jejich vědecké nebo náročné profesní cestě. Jako plnohodnotná univerzita spojuje jedenáct fakult v jednom kampusu: tato blízkost vytváří prostor pro komunikaci a spolupráci, podpořenou excelentní infrastrukturou – jako například. jednou z nejmodernějších univerzitních knihoven Německa. Univerzita Regensburg nabízí momentálně kolem 190 studijních předmětů z oblasti mezinárodních studijních programů, jazyků a literatury, politiky, filozofie, historie, hudby, umění, kultury a médií, teologie, vychovatelských věd, pedagogiky, tělesné výchovy a sportu, hospodářských věd, práva, fyziky, matematiky, biologie, chemie, biochemie, farmacie, lékařství a psychologie.

  Výzkum a jeho stěžejní body
  Univerzita Regensburg je největší a nejvýkonnější univerzitou ve východním Bavorsku a je taktéž nadmíru úspěšná v oblasti přírodních a společenských věd. V roce 2017 doložilo sílu svého výzkumu mimo jiné sedm zvláštních výzkumných oblastí přírodních a společenských věd podporovaných Německou výzkumnou společností (DFG), šest graduačních programů financovaných DFG a rovněž devět tzv. grantů poskytovaných společností European Research Council. Obzvláště je třeba vyzdvihnout přijetí Regensburského Institutu pro výzkum východní a jihovýchodní Evropy (IOS) do Leibnitzovy společnosti 1. ledna 2017. Vysoký stupeň propojení mezi univerzitními i mimo univerzitními oblastmi výzkumu – i to je charakteristickým znakem Univerzity Regensburg.

  Mezinárodní kontakty
  Univerzita Regensburg byla založena v 60. letech minulého století s úkolem vytvořit most mezi východem a západem, a i dnes se cítí povinna zachovávat určitý stupeň internacionalizace. S více než 300 partnerskými vysokými školami na všech kontinentech přivítá v kampusu každým rokem zhruba 1 600 mezinárodních studentů a víc než 350 hostů z výzkumu a vědy. Double Degree programy, osvědčené výměnné pobyty a široká doprovodná výuka cizích jazyků završují světovou nabídku Univerzity Regensburg.

  Double Degree program na území ERDV
  Německo-česká studia jsou dvounárodním modularizovaným bakalářským studijním programem v rozsahu šesti semestrů. Němečtí studenti mohou být přijati bez předchozích znalostí českého jazyka.
  První studijní rok stráví jak němečtí tak čeští studenti na své domovské univerzitě. Druhý studijní rok stráví němečtí studenti společně s českými na Karlově univerzitě v Praze. Ve třetím a posledním roce studují všichni studenti společně v Regensburgu. Zvláštnosti: dvojí diplom (Bachelor of Arts/bakalář), integrovaný pobyt v zahraničí (dva semestry) integrovaná stáž o délce tří měsíců, získání fundovaných znalostí češtiny až do úrovně UNIcert IV.

  Instituty:
  Leibnitzův institut pro výzkum východní a jihovýchodní Evropy (IOS), Bohemicum, BAYHOST (Bavorské vysokoškolské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu), Bavorsko-česká vysokoškolská agentura, Euro-paeum, Výzkumné centrum němčiny ve střední, východní a jihovýchodní Evropě, Škola pro graduovaná pro východoevropská a jihovýchodoevropská studia.

  Logo Uni Regensburg

  Universität Regensburg
  www.uni-regensburg.de
  Universitätsstr. 31 
  D-93053 Regensburg
  Tel. +49 (0) 941 943 01 
  kontakt@uni-regensburg.de

  Počet studentů: 21 376 (ZS 2018/19)
  Počet bakalářských/magisterských
  programů/státních zkoušek:
  57 bakalářských/59 magisterských
  (Master)/1 magister/8 státních zkoušek
  Poplatky za studium: žádné
  Studentský grant: 52 euro/semestr
  Studentská jízdenka na semestr: 98 euro
  Doba trvání semestru:
  ZS od začátku října do konce března
  LS od začátku dubna do konce září
  Partnerské univerzity/programy:
  např. Jihočeská univerzita České
  Budějovice, Západočeská univerzita
  Plzeň

  V prostoru ERDV (celkem více
  než 300 partnerských vysokých škol po celém světě), ERASMUS+, PROMOS,
  DAAD-východní partnerství, Bohemicum
  Nabídka cizích jazyků:
  arabština, bosenština/chorvatština/srbština, čínština, němčina jako cizí jazyk, angličtina, francouzština, finština atd. 

  Logo Uni Regensburg

  Universität Regensburg
  www.uni-regensburg.de
  Universitätsstr. 31 
  D-93053 Regensburg
  Tel. +49 (0) 941 943 01 
  kontakt@uni-regensburg.de

  Počet studentů: 21 376 (ZS 2018/19)
  Počet bakalářských/magisterských
  programů/státních zkoušek:
  57 bakalářských/59 magisterských
  (Master)/1 magister/8 státních zkoušek
  Poplatky za studium: žádné
  Studentský grant: 52 euro/semestr
  Studentská jízdenka na semestr: 98 euro
  Doba trvání semestru:
  ZS od začátku října do konce března
  LS od začátku dubna do konce září
  Partnerské univerzity/programy:
  např. Jihočeská univerzita České
  Budějovice, Západočeská univerzita
  Plzeň

  V prostoru ERDV (celkem více
  než 300 partnerských vysokých škol
  po celém světě), ERASMUS+, PROMOS, DAAD-východní partnerství, Bohemicum
  Nabídka cizích jazyků:
  arabština, bosenština/chorvatština/
  srbština, čínština, němčina jako cizí
  jazyk, angličtina, francouzština, finština, italština, japonština, jidiš, katalánština, korejština, novořečtina, holandština, polština, portugalština, rumunština, ruština, španělština, švédština, slovenština, slovinština, čeština, turečtina, maďarština