Zum Inhalt springen

Katolická soukromá univerzita Linec

  Dějiny KU Linec
  Historicky vzato je Katolická soukromá univerzita Linec nejstarší vysokou školou v Linci. Již více než 300 let se zde provozuje teologie. Instituce byla akreditována v roce 2000 jako první soukromá univerzita v Rakousku. V roce 2015 byla nově zřízena Fakulta filozofie a uměleckých věd, čímž byla trvale rozšířena studijní nabídka. Všechny nabízené studijní programy v oborech Teologie, Filozofie a Kulturní studia jsou státně akreditované a uznávané po celé Evropě.

  Dialog mezi tradičními dějinami a otázkami přítomnosti
  Stejně jako budovy univerzity ztělesňují subtilní architektonickou transpozici starobylé barokní stavby a novostavbu z 80. let minulého století, tak i univerzita podporuje dialog mezi tradičními dějinami a otázkami současnosti. Více než 30 vědeckých pracovníků a pracovnic vyučuje teologické, filozofické a kulturně-vědní disciplíny: biblické vědy, křesťanskou sociální vědu, fundamentální teologii a dogmatiku, katechismus, náboženskou pedagogiku a pedagogiku, církevní dějiny a patrologii, církevní právo, liturgickou vědu a sakramentální teologii, morální teologii, pastorální teologii, teoretickou filozofii, praktickou filozofii/etiku, dějiny filozofie, dějiny a teorii umění, dějiny a teorii architektury, umění v současných kontextech a média.
  Specifikem univerzity je studijní zaměření na ekonomiku – etiku – společnost, lékařskou a konzumní etiku, Institut pro křesťanské sociální vědy, interdisciplinární dialog oborů a rovněž osobní atmosféra.
  Veřejně přístupná knihovna je třetí největší v Linci a vyznačuje se obsahově širokým spektrem odborné literatury. Univerzita jako místo teologického, filozofického a kulturně-vědního výzkumu a nauky vytváří duchovně vědecké centrum Horního Rakouska, kde se konají i přednášky, sympozia a výstavy pro širokou veřejnost.

  Kath. Privatuniversität Linz

  Katholische Privat-Universität Linz
  www.ku-linz.at
  Bethlehemstr. 20
  A-4020 Linz
  Tel. +43 (0) 732 784293
  office@ku-linz.at

  Počet studentů: ca 450
  Počet bakalářských/magisterských
  oborů/státní zkoušky: 15 studijních
  zaměření ze 3 oborů na 2 fakultách
  Poplatky za studium:
  363 euro/semestr
  Studijní příspěvek: žádný
  Doba trvání semestru:
  ZS: od začátku října do začátku února
  LS: od začátku března do začátku července
  Partnerské univerzity/programy:
  např. Jihočeská univerzita České Budějovice  v regionu ERDV (celkem 20 partnerských vysokých škol), ERASMUS+

  Nabídka cizích
  jazyků: latina, řečtina,
  hebrejština

  Kath. Privatuniversität Linz

  Katholische Privat-Universität Linz
  www.ku-linz.at
  Bethlehemstr. 20
  A-4020 Linz
  Tel. +43 (0) 732 784293
  office@ku-linz.at

  Počet studentů: ca 450
  Počet bakalářských/magisterských
  oborů/státní zkoušky: 15 studijních
  zaměření ze 3 oborů na 2 fakultách
  Poplatky za studium:
  363 euro/semestr
  Studijní příspěvek: žádný
  Doba trvání semestru:
  ZS: od začátku října do začátku února
  LS: od začátku března do začátku července
  Partnerské univerzity/programy:
  např. Jihočeská univerzita České Budějovice v regionu ERDV (celkem 20 partnerských vysokých škol), ERASMUS+

  Nabídka cizích
  jazyků: latina, řečtina,
  hebrejština