Zum Inhalt springen

Metropolitní univerzita Praha – Univerzitní středisko Plzeň

  Univerzitní středisko v Plzni Metropolitní univerzity Praha (MUP)
  Univerzitní středisko MUP v Plzni nabízí studium bakalářských programů Mezinárodní vztahy a Evropská studia (v prezenčním a kombinovaném studiu) a obor Veřejná správa (kombinované studium) a rovněž magisterské programy evropských studií a veřejné správy, mezinárodních vztahů a evropských studií v kombinované formě.

  Metropolitní univerzita Praha
  Metropolitní univerzita Praha (MUP) otevřela své dveře studentům poprvé v roce 2001. Od té doby prošlo jejími dveřmi již 10 000 absolventů bakalářských, magisterských a doktorandských programů, a to v Praze, Plzni, Liberci a Hradci Králové. V posledních letech přijímá univerzita vždy kolem 2 000 studentů do studia, čímž se řadí mezi nejrychleji rostoucí soukromé vysoké školy v České republice.

  Společenské, právní a ekonomické vědy
  Metropolitní univerzita Praha nabízí studijní programy v těchto oborech: Mezinárodní územní vztahy, Právní vědy, Mezinárodní ekonomické vztahy a mediální komunikace, a to formou prezenčního i kombinovaného studia, v českém a anglickém jazyce.

  Mezinárodní spolupráce
  MUP rozšiřuje dlouhodobě své kontakty s více než 130 prestižními evropskými a mimoevropskými univerzitami a studentům nabízí i příležitost strávit jeden semestr nebo celý akademický rok na jedné z partnerských univerzit v zahraničí. Možnosti studovat v zahraničí využije každý rok více než 130 studentů, další z nich využijí možnosti profesního pobytu v zahraničí.

  Škola bez bariér
  V rámci programu Škola bez bariér mohou studenti s tělesným postižením využívat bez-bariérové prostory střediska, pobírat stipendium ve výši poplatků za studium a jsou jim také zdarma zapůjčeny studijní pomůcky (laptop, diktafon, software pro přenos mluveného slova a studijní literatura)

  Metropolitní univerzita Praha – Univerzitní středisko Plzeň
  www.mup.cz
  Koterovská 85
  CZ-326 00 Plzeň
  Tel. +420 377 418 242
  plzen@mup.cz

   

  Počet studentů: MUP celkem:
  ca 5 300, Plzeň: ca 450
  Počet bakalářských/magisterských
  programů/státních zkoušek:
  MUP celkem 9 bakalářských/9 magis-
  terských, 4 doktorandské programy
  Poplatky za studium:
  48 000 – 55 000 Kč
  Doba trvání semestru:
  ZS: od začátku října do konce února
  LS: od konce února do konce září

  Partnerské univerzity/
  programy:
  např. Podunajská univerzita
  Krems v regionu ERDV, více
  než 130 univerzit, ERASMUS+
  Nabídka cizích jazyků:
  angličtina, francouzština,
  němčina, ruština, čeština pro
  cizince, španělština

  Metropolitní univerzita Praha – Univerzitní středisko Plzeň
  www.mup.cz
  Koterovská 85
  CZ-326 00 Plzeň
  Tel. +420 377 418 242
  plzen@mup.cz

   

  Počet studentů: MUP celkem:
  ca 5 300, Plzeň: ca 450
  Počet bakalářských/magisterských
  programů/státních zkoušek:
  MUP celkem 9 bakalářských/9 magis-
  terských, 4 doktorandské programy
  Poplatky za studium: 
  48 000 – 55 000 Kč
  Doba trvání semestru:
  ZS: od začátku října do konce února
  LS: od konce února do konce září

  Partnerské univerzity/
  programy:
  např. Podunajská univerzita
  Krems v regionu ERDV, více
  než 130 univerzit, ERASMUS+
  Nabídka cizích jazyků:
  angličtina, francouzština,
  němčina, ruština, čeština pro
  cizince, španělština