Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany

  Fakulta rybářství a ochrany vod
  Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (FROV JU) byla založena 1. 9. 2009. Tato fakulta je se svým zaměřením na rybářství, akvakulturu, ochranu vod a komplexní systémy v současnosti jediná svého druhu ve střední Evropě.

  Pobočky fakulty
  Fakulta má své další pobočky:

  • Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický (VÚRH) se sídlem ve Vodňanech
  • Ústav akvakultury a ochrany vod (ÚA) se sídlem v Českých Budějovicích
  • Ústav komplexních systémů (ÚKS) se sídlem v Nových Hradech
  • Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA) se sídlem ve Vodňanech
  • Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany (MEVPIS) se sídlem ve Vodňanech.

  Fakulta rybářství a ochrany vod 
  www.frov.jcu.cz/cs
  Zátiší 728/II
  CZ-38925 Vodňany
  Tel. +420387-774-601
  sekretar@frov.jcu.cz

   

  Počet studentů: 222
  Počet bakalářských/
  magisterských
  programů/státních zkoušek:
  2 bakalářské programy (Rybářství, Ochrana  vod), 1 magisterský program (Rybářství a Ochrana vod),
  1 doktorský (Rybářství), až
  na bakalářský obor Ochrana vod (pouze prezenční studium) lze všechny programy absolvovat jak v rámci prezenčního studia, tak
  i kombinovanou formou
  Poplatky za studium:
  20 euro/semestr za
  studium v angličtině (možné pouze u magisterského či doktorandského studia), jinak žádné


  Doba trvání semestru:
  ZS: od konce září do poloviny února
  LS: od poloviny února do konce srpna 
  Partnerské univerzity/programy:
  celkem 41 partnerských univerzit a institucí, ERASMUS+

  Fakultät für Fischerei und Wasserschutz
  www.frov.jcu.cz/cs
  Zátiší 728/II
  CZ-38925 Vodňany
  Tel. +420387-774-601
  sekretar@frov.jcu.cz

  Počet studentů: 222
  Počet bakalářských/magisterských
  programů/státních zkoušek:
  2 bakalářské programy (Rybářství, Ochrana vod), 1 magisterský program (Rybářství a ochrana vod), 1 doktorský (Rybářství), až na bakalářský obor Ochrana vod (pouze prezenční studium) lze všechny programy absolvovat jak v rámci prezenčního studia, tak i kombinovanou formou
  Poplatky za studium:
  20 euro/semestr za studium v angličtině (možné pouze u magisterského či doktorandského studia), jinak žádné

  Doba trvání semestru:
  ZS: od konce září do poloviny února
  LS: od poloviny února do konce srpna
  Partnerské univerzity/programy:
  celkem 41 partnerských univerzit a institucí, ERASMUS+