Zum Inhalt springen

Srdečně vítáme!

Na konci středoškolské etapy Vašeho života si budete klást mnoho otázek: Jak najdu ten správný studijní program? Jaké možnosti studia vůbec existují? A kde všude se dá studovat? Nabízejí se Vám velmi rozličné možnosti profesně se rozvíjet a individuálně pokračovat ve Vašem vzdělávání. Průvodce vysokými školami Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV) Vám pomůže. Zajímáte-li se o studium v ERDV, tak jen například na bavorské straně jsou Vám rozmanité možnosti studia a výzkumu na nejrůznějších místech k dispozici. K tomu patří i nabídky ze sousedních regionů Rakouska a České republiky. Mimořádně atraktivní rámcové podmínky pro studium ve venkovsky formovaných regionech mluví za sebe: různé možnosti trávení volného času a pestré kulturní nabídky v podél řek Dunaje i Vltavy, které daly regionu jméno, přímo na prahu Bavorského lesa, vynikající bytové a životní podmínky a excelentní síť partnerů z průmyslu, výzkumu a hospodářské sféry. Tímto nově přepracovaným vydáním Průvodce vysokými školami by Vám Evropský region Dunaj-Vltava chtěl ukázat studijní nabídku regionu a zároveň Vás podpořit při Vašem hledání. Přejeme Vám mnoho úspěchů při volbě studia a hodně štěstí, ať už se rozhodnete jakkoliv.

Euregio Hochschulführer

Co je průvodce vysokými školami

Jedná se o příručku o vysokých školách Evropského regionu Dunaj-Vltava. Zde jsou představeny všechny univerzity, technické vysoké školy, odborné vysoké školy, umělecké VŠ a soukromé vzdělávací zařízení, rozdělené po jednotlivých regionech v Německu, Rakousku
a České republice.

Najdi si právě ted´ vhodnou vysokou školu!