Zum Inhalt springen

Ochrana osobních údajů

Prohlášení k povinnosti poskytnutí informací (prohlášení o ochraně údajů)

Evropský region Dunaj-Vltava klade velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů – sem spadají veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Vaše údaje budou zpracovány pouze na legislativním či smluvním základě, na základě Vašeho souhlasu nebo v rámci oprávněného zájmu pro konkrétní a definované účely.

1. Navázání kontaktu / dotazy
Své dotazy můžete klást telefonicky. Vámi sdělené údaje (jako jsou e-mailová adresa, jméno, telefonní číslo, adresa, povolání) se využijí výhradně pro zpracování Vašeho dotazu a budou předány dál pouze v případě, že jejich zodpovězení musí provést třetí osoby.

2. Objednávání brožur
Prostřednictvím naší webové stránky můžete objednávat brožury, knihy, časopisy atd. Vámi sdělené údaje (oslovení, jméno a příjmení, adresa, e-mail; opčně: titul, telefon, fax) se použijí výhradně pro zaslání požadovaných produktů a předají dál pouze v případě, že to vyžaduje zpracování Vašeho požadavku. Rádi Vám poskytneme také nové aktuální vydání produktu. Pokud si nepřejete žádné další poštovní zásilky, můžete je kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailu edm.post@ooe.gv.at.

3. Předání údajů
Předání Vašich osobních údajů lze provést pouze s Vaším souhlasem, nebo pokud je to v rámci splnění požadavku nezbytné.

4. Cookies
Naše webová stránka používá cookies. Jedná se o krátké textové soubory, které jsou pomocí prohlížeče uloženy ve Vašem koncovém přístroji. Nezpůsobují žádné škody. Umožňují analýzu užívání webové stránky a podporují uživatelský komfort webových stránek a uživatelů a slouží k registrování statistických údajů využívání webových stránek a k analýze za účelem zlepšení nabídky. Některá cookies zůstávají ve Vašem přístroji uložená, dokud je nesmažete. Umožňují nám identifikovat Váš prohlížeč, když naše stránky opět navštívíte.
Použití cookies můžete ovlivnit a podle toho konfigurovat svůj prohlížeč; prohlížeče mají zpravidla opce, kterými lze ukládání cookies omezit či zcela eliminovat. Při deaktivaci cookies může být omezena funkčnost naší webové stránky. Správa reklamních online cookies jednotlivých společností se může často uskutečňovat prostřednictvím americké webové stránky www.aboutads.info nebo webové stránky EU www.youronlinechoices.com.

5. Webová aplikace Google Analytics
Tato webová stránka využívá aplikaci Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics využívá tzv. „cookies“, tedy textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a umožňují analýzu používání. Informace vytvořené pomocí cookies, které registrují, jak využíváte tuto webovou stránku (např. IP adresa, přístupy, navigační tok, doba setrvání, použité prohlížeče a koncové přístroje, jazyk a země) se přenášejí na server společnosti Google ve Spojených státech a tam se ukládají.
Na základě aktivace maskování IP adresy (funkce „_anonymizeIp()“) se ale předtím zkrátí Vaše IP adresa registrovaná společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech vázaných Dohodou o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se plná IP adresa přenese na server společnosti Google v USA a tam zkrátí. Google bude tyto informace využívat, aby vyhodnotil Vaše využívání této webové stránky pro sestavení zpráv o webových aktivitách pro provozovatele webové stránky a poskytování dalších služeb spojených s využíváním webové stránky a internetu. Google bude tyto informace přenášet případně také třetím osobám, pokud je to zákonem předepsáno nebo pokud třetí osoby zpracovávají tyto údaje z pověření společnosti Google.
Prostřednictvím modulů plug-in v prohlížeči můžete zabránit registrování údajů ze strany Googlu, které vytvořily cookies a které se vztahují k Vašemu využívání webových stránek. Pro tento účel můžete využít plug-in v prohlížeči: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Využíváte-li internet pomocí Vašeho mobilního koncového přístroje, můžete zabránit registrování cookies – podobně jako u stolních počítačů – kliknete na uvedené tlačítko deaktivovat Google.
Bližší informace k podmínkám využívání a ochraně osobních dat najdete na www.google.com/analytics/terms/de.html případně na www.google.at/intl/de/policies/. S poskytovatelem nabídky jsme uzavřeli dohodu o zpracování zakázky.
deaktivovat Google Analytics
aktivovat Google Analytics

6. Doba uchovávání údajů
Vaše údaje budou uchovávány v zásadě až do ukončení smluvních podmínek případně v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání a promlčení.

7. Autorské právo
Tato webová stránka a veškerý obsah (fotografie, videa, hudba, texty, grafiky, grafický vzhled atd.) jsou chráněny autorským právem.

8. Vyloučení odpovědnosti
I přes veškeré úsilí při volbě a provozování neexistuje žádný nárok na správnost a úplnost; ručení za obsah je výslovně vyloučeno. Za obsah všech odkazů, které vedou ke stránkám mimo webové stránky www.europaregion.orgwww.europaregion.czwww.europaregion.at, se stává odpovědným poskytovatel služeb.
V případě servisních informací se jedná o přehled nezávazných informací. Obsah byl vyhledán na základě rešerší a vypracován s veškerou péčí a nečiní si nárok na úplnost a správnost. Informace mohou být kdykoli změněny a aktualizovány. Ručení za obsah a rovněž za uvedené odkazy je výslovně vyloučeno.