Zum Inhalt springen

Společně přeshraničně
3 země - 2 jazyky - 1 region

Co je Evropský region Dunaj-Vltava?

Evropský region Dunaj – Vltava (zkráceně ERDV) je trilaterální pracovní společenství, které bylo založeno 30. června 2012. Skládá se ze sedmi partnerských regionů – Horní Rakousko, dolnorakouský Mostviertel a Waldviertel, Dolní Bavorsko, Horní Falc, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj a Kraj Vysočina.

Evropský region má prostřednictvím podpory spolupráce mezi svými partnerskými členy významně přispět k dalšímu rozvoji celého uzemí a realizaci evropské myšlenky. Od roku 2019 věnuje novému střednědobému strategickému zaměření pod heslem „ERDV – prostor pro Společnost 4.0″ s podtématy:

Průmysl 4.0., mimo jiné vysoké školy, zdravotnictví, cestovní ruch s průřezovým tématem jazykové ofenzívy.

V každém podtématu jsou zastoupeni experti všech sedmi regionů. Jejich úkolem je vymyslet a naplánovat konkrétní opatření v rámci strategie ERDV.

Pracovní oblast kooperace vysokých škol:

Téměř 60 vysokých škol a výzkumných institucí na území ERDV nabízí mladým lidem různorodé možnosti vzdělávání a kvalifikace. Díky husté síti vysokých škol má Evropský region Dunaj-Vltava k dispozici vysoce kvalifikované pracovní síly i nezbytné know-how v oblasti výzkumu, a z toho profituje celá řada ekonomických odvětví. U

Za účelem dalšího posílení existujících výhod v terciárním stupni vzdělání a výzkumu podporuje ERDV:

  • kooperaci vysokých škol a jejich propojení

  • společné studijní obory

  • výměnu přednášejících, výzkumných pracovníků a absolventů

  • budování společného vysokoškolského sektoru

Průvodce vysokými školami má budoucím studentům poskytnout kvalitní přehled o nabídce studijních oborů v regionu a umožnit jim seznámení s možnostmi studia za hranicemi.

V brožuře Průvodce vysokými školami Evropského regionu Dunaj-Vltava jsou za pomoci fotografií a textů představeny přehledně všechny vysoké školy a univerzity na území ERDV (Bavorsko, Česká republika, Rakousko). Kromě toho tu najdete informace o nabídce studijních oborů, vzdělávací instituci samotné a výzkumném zaměření.