Zum Inhalt springen

Umělecká univerzita Linec

  Univerzita pro uměleckou a průmyslovou tvorbu Linec (Umělecká univerzita Linec) je vzdělávací instituce zaměřená na budoucnost pro více než 1 100 studentů se zhruba 200 absolventy za rok.

  Se svou rozmanitou studijní nabídkou a zaměřením zaujímá zvláštní postavení v německy mluvících zemích i mimo ně. Díky různorodosti studijních oborů se daří vytvořit most mezi svobodným uměním a aplikovanou tvorbou, mezi uměleckou kreací a vědeckým výzkumem. Jedinečná je tu rodinná atmosféra a osobní přístup. Umělecká univerzita Linec má své instituční kořeny v Umělecké škole města Linec založené v roce 1947, která se v roce 1973 stala vysokou školou, a v roce 1998 byla nakonec povýšena na univerzitu.
  Její založení bylo výrazem vědomého kulturně-politického ohraničení od předchozí doby nacismu. O tom svědčí především důraz na základní hodnoty svobody umění a výzkumu, přihlášení se k umělecké moderně, případně k současné umělecké tvorbě, a zasazení této nové instituce do prostoru mezi svobodné umělecké tvoření a aplikovanou, vědecky orientovanou tvorbu. Tyto hodnoty tvoří i nadále základ pro zásadní sebeuvědomění Umělecké univerzity Linec. Od 1. ledna 2004 je univerzita podle nového zákona o univerzitách z roku 2002 právnickou osobou podle veřejného práva, a je tedy v maximální míře samostatná.

  Věda a výzkum
  Věda, výzkum a umělecký vývoj se seskupují kolem tří profilových pilířů, které tvoří rostoucí a houstnoucí síť v rámci celé univerzity.

  Intermedialita
  V souvislosti s rozvojem digitálních médií jako uměleckých tvůrčích prostředků se v poslední době „stará“ média opět dostávají do hry.

  V rámci univerzity je „horizontálně“ stanoven cíl zprostředkování kompetencí v oboru médií pro všechny studijní obory, „vertikálně“ je to zajištění, případně dosažení mezinárodní prestiže ve speciálních, již nyní velmi úspěšných studijních programech.

  Prostorové strategie
  Na základě výborného odborného vzdělání v jednotlivých studijních oborech jako je architektura včetně urbanistiky, Industrial Design/Scionic nebo „prostorové a designové strategie“ se velký důraz klade na dodatečné zprostředkování průřezových kompetencí. Staré hranice mezi předměty jsou již dlouho přebytečné, protože oblasti budoucích povolání pro absolventy univerzity budou vyžadovat větší přehled a flexibilitu.

  Umělecko-vědecký výzkum
  Na Umělecké univerzitě Linec se pod jednou střechou spojují umělecká praxe a vědecký výzkum. Proto jsou zde obzvláště dobré předpoklady pro intenzivní zkoumání metodiky, transferu znalostí a zprostředkování problematiky mezi vědou a uměním.

  Četné projekty, například digitální magazín „splace“, který ukazuje různé verze příspěvků podle toho, zda držíte tablet vodorovně, nebo svisle. Vedle řádného studia se zde nabízejí i univerzitní akce a kurzy.

  Logo Kunstuniversität Linz

  Kunstuniversität Linz Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung
  www.ufg.at
  Hauptplatz 6
  A-4020 Linz
  Tel. +43 (0) 732 7898 0
  studienoffice@ufg.at

  Počet studentů: 1 200
  Počet bakalářských/magisterských
  oborů/státní zkoušky:
  12 bakalářských/14 magisterských/1
  diplomované studium výtvarné umění, PhD
  Poplatky za studium: žádné
  studijní příspěvky pro občany EU a
  zvýhodnění pro studenty ze třetích zemí během doby jejich řádného studia plus dva semestry.
  Příspěvek do rakouského sdružení studentů je nyní 20,20 euro/
  semestr a platí jej všichni studenti
  Doby trvání semestru:
  ZS od začátku října do konce
  ledna
  LS od začátku března do konce
  června

   

  Partnerské univerzity/
  programy:
  66 partnerství v rámci programu
  ERASMUS+,
  7 bilaterálních partnerství
  Nabídka cizích jazyků:
  Kurzy němčiny pro studenty nehovořící německy

  Logo Kunstuniversität Linz

  Kunstuniversität Linz Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung
  www.ufg.at
  Hauptplatz 6
  A-4020 Linz
  Tel. +43 (0) 732 7898 0
  studienoffice@ufg.at

  Počet studentů: 1 200
  Počet bakalářských/magisterských
  oborů/státní zkoušky:
  12 bakalářských/14 magisterských/
  1 diplomované studium výtvarné umění, PhD
  Poplatky za studium: žádné
  Studijní příspěvek pro občany EU a
  zvýhodnění pro studenty ze třetích zemí během doby jejich řádného studia plus dva semestry.
  Příspěvek do rakouského sdružení studentů je nyní 20,20 euro/
  semestr a platí jej všichni studenti
  Doby trvání semestru:
  ZS od začátku října do konce
  ledna
  LS od začátku března do konce
  června

  Partnerské univerzity/
  programy:
  66 partnerství v rámci programu
  ERASMUS+,
  7 bilaterálních partnerství
  Nabídka cizích jazyků:
  Kurzy němčiny pro studenty nehovořící německy