Zum Inhalt springen

kunststoffcampus bayern (Kampus plastů Bavorsko)

  kunststoffcampus bayern

  V rámci zastřešující organizace s názvem „kunststoffcampus bayern“ se věnují dva technologické kampusy Technické vysoké školy Deggendorf výzkumu a vývoji plastů. Od roku 2015 provozují Technická vysoká škola Deggendorf, Vysoká škola pro aplikované vědy Ansbach, velké okresní město Weißenburg a okres Weißenburg-Gunzenhausen Technologický kampus Weißenburg. V srpnu 2019 byl otevřen druhý Technologický kampus – v Hutthurmu v okrese Pasov.

  Zatímco ve Weißenburgu se klade důraz na realistické zkoušení stavebních prvků pomocí simulátoru pohybu, na vývoj materiálu a výrobu filamentu, v Hutthurmu se soustřeďují výzkumné a vývojářské aktivity na simulaci komplexních dynamických procesů ve výrobě plastů, na výrobu lehkých stavebních konstrukcí a na digitalizaci výrobních procesů a materiálových toků. Za průřezové téma oboutechnologických center se přitom považuje vývoj trvale udržitelných výrobních procesů šetřících suroviny oblasti techniky plastů.

  Ve výzkumných projektech se na obou místech spojuje vědecké know-how s požadavky průmyslového výrobního řetězce. Díky aplikovanému výzkumu vznikají v úzké koordinaci s hospodářskými podniky konkurenceschopné, optimalizované produkty, postupy a služby. Při řešení problematiky materiálů nebo při zkouškách stavebních prvků je k dispozici vysoce kvalitní vybavení.

  Během studijních programů při zaměstnání, seminářů, školení a vedení magisterských prací je kunststoffcampus bayern podporován systémem akademického vzdělávání a dalšího vzdělávání Technické vysoké školy Deggendorf.

  Plasty jsou nejdůležitějším průmyslovým odvětvím v regionu Altmühlfranken.
  Provozovatelé kunststoffcampus bayern jsou: Technická vysoká škola Deggendorf, Vysoká škola pro aplikované vědy v Ansbachu, Okresní město Weisenburg a Okres Weisenburg-Gunzenhausen. Kampus slouží výzkumu a vývoji v průmyslu na zpracování plastů a také vzdělávání a dalšímu vzdělávání odborníků. V popředí této spolupráce je spojení s průmyslem, vypracování a realizace učebních nabídek šitých na míru a získávání výzkumných a vývojářských zakázek.
  V Technologickém centru se ve výzkumných projektech pojí vědecké know-how s požadavky dodavatelského řetězce. Za tímto účelem vyvíjíme s našimi partnery společné strategie a při volbě dotačních možností můžeme kdykoliv poskytnout podporu. Při řešení problematiky materiálů nebo při zkouškách stavebních dílů je k dispozici vysoce kvalitní vybavení. Studijní centrum klade důraz na navazující akademické vzdělávání, na bakalářské studijní programy při zaměstnání a na možnost získat díky modulární studijní nabídce nebo seminářům jednotlivé závěrečné certifikáty.

  Logo kunststoffcampus

  Technologie- und Studienzentrum Weißenburg
  www.kunststoffcampus-bayern.de
  Richard-Stücklen-Straße 3
  D-91781 Weißenburg i. Bay.
  Tel. +49 (0) 9141 874 669 205
  martin.kommer@th-deg.de

   

  kunststoffcampus bayern
  Technologie Campus Hutthurm
  www.th-deg.de/de/tc-hutthurm
  Hochleiten 1
  D-94116 Hutthurm

   

  Těžiště výzkumu:
  Realistické zkoušení stavebních prvků
  pomocí simulátoru pohybu, vývoj materiálu a výroba filamentu
  např. pro 3D tisk
  Nabídky pro průmysl:
  konzultace při škodních událostech analýza materiálu
  Vzdělání & studium:
  Studijní programy při zaměstnání, modulové studium
  Semináře & školení

  Logo kunststoffcampus

  Technologie- und Studienzentrum Weißenburg
  www.kunststoffcampus-bayern.de
  Richard-Stücklen-Straße 3
  D-91781 Weißenburg i. Bay. 
  Tel. +49 (0) 9141 874 669 205
  martin.kommer@th-deg.de

  kunststoffcampus bayern
  Technologie Campus Hutthurm
  www.th-deg.de/de/tc-hutthurm
  Hochleiten 1
  D-94116 Hutthurm

  Těžiště výzkumu:
  Realistické zkoušení stavebních prvků
  pomocí simulátoru pohybu, vývoj materiálu a výroba filamentu
  např. pro 3D tisk
  Nabídky pro průmysl:
  konzultace při škodních událostech
  analýza materiálu
  Vzdělání & studium:
  Studijní programy při zaměstnání, modulové studium
  Semináře & školení