Zum Inhalt springen

OTH – Východobavorská technická vysoká škola Regensburg

  OTH Regensburg (úplné označení: Východobavorská technická vysoká škola Regensburg, dříve Vysoká škola Regensburg, příp. Odborná vysoká škola) byla založena v roce 1971 jako Vysoká škola techniky, ekonomiky a sociálních věd. Dnes je jednou z největších vysokých škol pro aplikované vědy v Bavorsku.

  Aplikovaný výzkum
  OTH Regensburg se profiluje především výzkumnými kooperacemi. Profesorský sbor pečuje o intenzivní pracovní vztahy s praxí. Partnery jsou průmyslové závody, hospodářské podniky a sociální zařízení. Výzkumné a transferové záměry jsou koordinovány Institutem pro aplikovaný výzkum a hospodářskou kooperaci (IAFW) Vysoké školy Regensburg. Důraz se klade obzvláště na tyto odborné oblasti: senzorika, bezpečnost IT, mikrosystémová technika a mikroelektronika, softwarové inženýrství, logistika a bioinženýrství. Aktivity OTH Regensburg jsou navázané na regionální a nadregionální klastry. Probíhají strategická partnerství s obcemi, hospodářskou sférou a vysokými školami, především Univerzitou Regensburg.

  Centrum dalšího vzdělávání a znalostního managementu (ZWW)
  Akademické další vzdělávání probíhající vedle vlastního zaměstnání vytváří vedle vědy a aplikovaného výzkumu třetí sloup nabídky Východobavorské technické vysoké školy Regensburg (OTH Regensburg). Účast na interdisciplinárním Master-programu (M.A., MBA, M.Eng.) ukončeném závěrečným certifikátem nebo na (víkendovém) semináři otevírají nové možnosti profesního vývoje. Další vzdělávání při zaměstnání v metropoli světového kulturního dědictví Regensburgu představuje uznávanou vysokou kvalitu vzdělání v půvabném prostředí.

  ZWW je centrálním kontaktním místem pro podniky a zájemce o další vzdělávání. Centrum koordinuje školení interdisciplinárně v souladu s praxí a vedle vlastních nabídek poskytuje i ododborné poradenství pro rozvoj podnikového personálu a organizace.

  Mezinárodní zaměření
  OTH Regensburg je osvědčenou platformou pro studijní pobyt v zahraničí. Zhruba třetina studentů stráví v průběhu studia delší studijní pobyt v jedné ze 30 zemí. Příslušné kontakty zprostředkovává Akademická zahraniční katedra. Páteř zahraniční sítě tvoří smluvní vztahy s více než 150 vysokými školami po celém světě.
  Studující z mnoha zemí obohacují studijní atmosféru na OTH Regensburg. Vysoká škola pečuje o rostoucí počet vztahů se zahraničními vysokými školami, firmami a s organizacemi.

  Stěžejním bodem přitom zůstávají výměnné studijní pobyty na dobu jednoho až dvou semestrů a/nebo praxe. Studijní programy European Business Studies a International Relations & Management předpokládají povinný pobyt v zahraničí. Stále větší počet absolventů vysoké školy Regensburg dále pokračuje ve svém studiu v zahraničí s cílem složení magisterské zkoušky nebo promoce.

  Kontakty se zahraničními vysokými školami se utužují formou společných projektů, vzájemným hostováním profesorů, přednáškami a exkurzemi.

  Logo OTH Regensburg

  OTH Regensburg
  www.oth-regensburg.de
  Prüfeninger Straße 58
  D-93049 Regensburg
  Tel. +49 (0) 941 943 02
  poststelle@oth-regensburg.de

  Počet studentů: 11 000
  Počet bakalář/magistr/
  státní zkouška: 31 bakalářských/
  24 magisterských
  Poplatky za studium: 150 euro
  (včetně studentské jízdenky na semestr)
  Doba trvání semestru:
  ZS od začátku října do poloviny února
  LS od poloviny března do konce července
  Partnerské univerzity/programy:
  např. Jihočeská univerzita České
  Budějovice, Západočeská univerzita
  Plzeň v regionu ERDV (celkem 168
  partnerských univerzit), ERASMUS

  Nabídka cizích jazyků:
  angličtina, francouzština, italština, portugalština,
  španělština, arabština,
  čínština, japonština,
  ruština, čeština,
  němčina jako cizí jazyk

  Logo OTH Regensburg

  OTH Regensburg
  www.oth-regensburg.de
  Prüfeninger Straße 58
  D-93049 Regensburg
  Tel. +49 (0) 941 943 02
  poststelle@oth-regensburg.de

  Počet studentů: 11 000
  Počet bakalář/magistr/
  státní zkouška: 31 bakalářských/
  24 magisterských
  Poplatky za studium: 150 euro
  (včetně studentské jízdenky na semestr)
  Doba trvání semestru:
  ZS od začátku října do poloviny února
  LS od poloviny března do konce července
  Partnerské univerzity/programy:
  např. Jihočeská univerzita České
  Budějovice, Západočeská univerzita
  Plzeň v regionu ERDV (celkem 168
  partnerských univerzit), ERASMUS

  Nabídka cizích jazyků:
  angličtina, francouzština,
  italština, portugalština,
  španělština, arabština,
  čínština, japonština,
  ruština, čeština,
  němčina jako cizí jazyk