Zum Inhalt springen

Technická vysoká škola Deggendorf

  Rychle rostoucí a inovativní

  Technická vysoká škola Deggendorf (THD) patří k vysokým školám s největší podporou výzkumu v oblasti aplikovaných věd v Bavorsku s vědeckým profilem v těchto akčních oblastech: Digitálně, Mobilně, Zdravě a Udržitelně.

  Během krátké historie od svého založení v roce 1994 se z THD stal inovační průkopník v rámci německého vysokoškolského prostředí. Právě 90 studentů tehdy odstartovalo na THD své studium podnikové ekonomie, v této době ještě na škole pod názvem FH Deggendorf. Dnes zde studuje kolem 7 000 lidí na pobočkách v Deggendorfu a Pfarrkirchenu. Vize pro rok 2030 je již pevně dána: do té doby zde má být 10 000 studentů.

  Aby se podpořil tento plynulý nárůst, přichází vysoká škola se stále novým zaměřením, sází na agilitu. Neboť i výzkum a nauka následují duch času, a musí se tedy postavit novým výzvám. THD přitom věnuje svou velkou pozornost stálému rozšiřování a aktualizaci své studijní nabídky. Razantně rostoucí čísla studentů zapsaných na THD dokládají poptávku po inovačních studijních programech.

  Technologický kampus – hightech výzkum odvedle
  Deggendorfské vysoké školství doprovází unikátní koncept: Technologický kampus (TC). Od roku 2009 zakládá a provozuje THD postupně v sousedních okresech tato speciální výzkumná stanoviště. Experti zde vyvíjejí v těsné spolupráci s hightech firmami speciální aplikovaná řešení.
  V centru tohoto přístupu stojí symbióza vědeckého výzkumu a jeho vědecké aplikace. Tato úzká spolupráce dynamizuje regionální ekonomiku a podtrhuje nové technologické akcenty daleko za urbanistickými aglomeracemi. Firmy profitují z přístupu k laboratorním a výzkumným kapacitám THD, pro stážisty ve výzkumu a budoucí absolventy z toho vyplývají cenné kontakty s průmyslovou sférou.

  Mezinárodní přístup
  Globalizace a „we are one” – i v dolnobavorském Deggendorfu. Nejen „místní” chtějí studovat ve městě s téměř 40 000 obyvateli. V současnosti sem přijíždí studenti z více než 100 různých zemí celého světa: Argentina, Brazílie, Chile, Ekvádor, Čína, Hongkong, Indie, Izrael, Polsko, Portugalsko, Rusko, USA – abychom jich vyjmenovali alespoň několik. Podíl zahraničních studentů vzrostl mezitím na více než 20 procent – tendence tedy vzrůstá.

  A naopak – němečtí studenti jsou intenzivně podporováni a motivováni, aby strávili jeden semestr v zahraničí. Mezinárodní kancelář – International Office – THD zprostředkuje studijní místa do zhruba 190 partnerských vysokých škol a koordinuje přidělování stipendií. Studijní program v anglickém jazyce International Management na THD je stejně zajímavý pro německé a zahraniční studenty, neboť jim může otevřít pracovní perspektivy v globálním managementu.

  Hudební festivaly, putování po hospodách, koncerty, výstavy, lední hokej, turistika a možnosti horolezení, sjíždění řek nebo zimní sporty v sousedních lyžařských střediscích – Deggendorf má hodně co nabídnout pro volný čas. Studujte v Bavorském lese, tam, kde ostatní tráví dovolenou.

  THD Lodo

  Technische Hochschule Deggendorf
  www.th-deg.de
  Dieter-Görlitz-Platz 1 
  D-94469 Deggendorf
  Tel. +49 (0) 991 3615 0
  info@th-deg.de

  Počet studentů: 7 000
  Počet programů bakalář/magistr/
  státních zkoušek: 24 bakalářských/12 magisterských programů + magisterské kurzy další
  vzdělávání: 8 + bakalářské kurzy dalšího vzdělávání: 5
  Poplatky za studium: žádné
  Studentský grant: 52 euro/semestr
  Doba trvání semestru:
  ZS od začátku října do poloviny března
  LS od poloviny března do konce září
  Partnerské univerzity/programy:
  IMC FH Krems, Jihočeská univerzita České Budějovice, Západočeská univerzita v Plzni, dalších 193 partnerských univerzit, ERASMUS
  Dvojitý studijní program ERDV:
  Magistr Aplikovaná informatika/infotronika. Dále existuje nepovinná možnost úspěšným doložením určitých modulů magisterského studia elektrotechniky na Univerzitě v Plzni (ČR) složit dvojí závěrečnou zkoušku a získat dva diplomy (Double Degree) na obou vysokých školách.

  Nabídka cizích jazyků:
  čínština, němčina, angličtina, francouzština, italština, portugalština,ruština, španělština, čeština

  THD Lodo

  Technische Hochschule Deggendorf
  www.th-deg.de
  Dieter-Görlitz-Platz 1 
  D-94469 Deggendorf
  Tel. +49 (0) 991 3615 0
  info@th-deg.de

  Počet studentů: 7 000
  Počet programů bakalář/magistr/
  státních zkoušek: 24 bakalářských/
  12 magisterských programů
  + magisterské kurzy
  další vzdělávání: 8
  + bakalářské kurzy dalšího vzdělávání: 5
  Poplatky za studium: žádné
  Studentský grant: 52 euro/semestr
  Doba trvání semestru:
  ZS od začátku října do poloviny března
  LS od poloviny března do konce září
  Partnerské univerzity/programy:
  IMC FH Krems, Jihočeská univerzita České Budějovice, Západočeská univerzita v Plzni, dalších 193 partnerských univerzit, ERASMUS
  Dvojitý studijní program ERDV:
  Magistr Aplikovaná informatika/infotro-
  nika. Dále existuje nepovinná možnost úspěšným doložením určitých modulů magisterského studia elektrotechniky na Univerzitě v Plzni (ČR) složit dvojí závěrečnou zkoušku a získat dva diplomy (Double Degree) na obou vysokých školách.

  Nabídka cizích jazyků:
  čínština, němčina, angličtina, francouzština, italština, portugalština,ruština, španělština, čeština