Zum Inhalt springen

Technická vysoká škola (TH) Rosenheim – Kampus Burghausen

  Kampus Burghausen, detašované pracoviště Technické vysoké školy Rosenheim, je v bavorském chemickém trojúhelníku již dávno pevnou veličinou. Kombinace blízkosti mezinárodních podniků, které již od 1. semestru poskytují praxe, rodinné prostředí, vynikající infrastrukturu a nepříliš drahé bydlení jsou pro studenty neporazitelnými argumenty. „Studuji pouze tam, kde sedí chemie“, není tedy pouhá teorie, ale vžitá praxe.

  Nový studijní program Chemotronika
  Etablované bakalářské studijní programy chemické inženýrství (B. Eng.) a podniková ekonomika (B. A.) se v zimním semestru 2019/20 rozšíří o studijní program Chemotronika (B. Eng.). „Doplněním naší nabídky o další studijní program získáme výsadní postavení v oblasti chemie,“ říká prof. Dr. Britta Bolzern-Konrad, ředitelka Institutu kampusu Burghausen. Za Chemotronikou se skrývá automatizace procesů chemického průmyslu. Zatímco se chemičtí inženýři zabývají chemickými složkami, jde u chemotroniků především o řízení komplexních strojů a zařízení.

  Výuka v Burghausenu probíhá mezi moduly
  Spojením studijních obsahů vznikly tři jedinečné bakalářské studijní programy, na které lze v Německu narazit pouze na jediném místě – v Burghausenu. Studenti získají mnohostranné a důkladné vzdělání v příslušných oblastech. V chemickém inženýrství budou teoretické informace zpestřeny praktickými prvky, od laboratorního měřítka přes technická zařízení až po průmysl. Zvláštností studijního programu podniková ekonomie je možnost volby mezi klasickým podnikovým ekonomem a mezi technologicky orientovaným profilem. Tak se nastávajícím podnikovým ekonomům umožní pohled za běžný horizont a budou vzděláni jako vyhledávaní týmoví hráči.

  Rozšíření studijní nabídky
  Pro rok 2021/22 se již připravuje čtvrtý studijní program s titulem Materiálová chemie. Od letního semestru 2020 mohou studenti pokračovat ve svém vzdělávání v Kampusu Burghausen v magisterském programu Aplikovaný výzkum a vývoj. Tento studijní program se bude nabízet ve spolupráci s Technickou vysokou školou Rosenheim.

  Důležité informace pro začínající studenty: přihlašovací období pro zimní semestr je od 1. května do 15. července a od tohoto přihlašovacího období jsou všechny tři studijní programy bez přijímacího řízení. Bližší informace naleznete na www.campus-burghausen.de.

  Technische Hochschule Rosenheim – Campus Burghausen
  www.campus-burghausen.de
  www.th-rosenheim.de
  Marktler Str. 50
  D-84489 Burghausen
  Tel. +49 (0) 8031 805 4000 
  campus-burghausen@th-rosenheim.de

  Počet studentů:
  Při plné kapacitě je plánováno v Burghausenu až 700 studentů (TH Rosenheim: 6 000)
  Počet studijních programů:
  3 prezenční bakalářské studijní programy
  Poplatky za studium: žádné
  Studentský grant: 62 euro
  Doba trvání semestru:
  ZS: od začátku října do poloviny února
  LS: od poloviny března do konce
  července
  Nabídka cizích jazyků: angličtina,
  španělština, čínština

  Technische Hochschule Rosenheim – Campus Burghausen
  www.campus-burghausen.de
  www.th-rosenheim.de
  Marktler Str. 50
  D-84489 Burghausen
  Tel. +49 (0) 8031 805 4000 
  campus-burghausen@th-rosenheim.de

  Počet studentů:
  Při plné kapacitě je plánováno v Burghausenu až 700 studentů (TH Rosenheim: 6 000)
  Počet studijních programů:
  3 prezenční bakalářské studijní programy
  Poplatky za studium: žádné
  Studentský grant: 62 euro
  Doba trvání semestru:
  ZS: od začátku října do poloviny února
  LS: od poloviny března do konce
  července
  Nabídka cizích jazyků: angličtina,
  španělština, čínština