Zum Inhalt springen

ABPU – Soukromá univerzita Antona Brucknera Linec

  Univerzita Antona Brucknera je jednou ze šesti rakouských vysokých škol se zaměřením na hudbu a výtvarné umění a jednou ze čtyř univerzit přímo v Linci. 850 studentů ze všech částí světa vyučuje na Brucknerově univerzitě 220 profesorů a pedagogů kteří jsou celosvětově renomovanými umělci, vědci a pedagogy.

  Hudba, tanec a činohra
  Studijní nabídka zahrnuje vedle klasických instrumentálních a instrumentálně-pedagogických studií a zpěvu i starou hudbu, jazz, skladbu, dirigování, současný tanec, činohru, zprostředkování hudby a elementární hudební pedagogiku.
  Všechny studijní programy jsou ukončeny mezinárodně uznávaným akademickým titulem Bachelor of Arts (BA) a Master of Arts (MA). Předpokladem pro studium na soukromé Univerzitě Antona Brucknera je přijímací, popřípadě talentová zkouška.

  Zvláštnost: umění a pedagogika
  Úzké spojení uměleckých a umělecko-pedagogických bakalářských studií na Brucknerově univerzitě umožňuje studentům paralelní ukončení dvou studijních zaměření.

  Různorodé profesní oblasti
  Absolventi Brucknerovy univerzity stojí jako sólisté na jevištích mezinárodních koncertních domů, hrají v renomovaných orchestrech, působí na divadelních scénách i na mezinárodní taneční scéně a pracují jako pedagogové v hudebních školácha a na univerzitách.

  Studium a profesní praxe
  V mnoha projektech a v rámci spolupráce s dalšími organizacemi se studenti seznamují již velmi brzo s uměleckou a pedagogickou praxí. Brucknerova univerzita obohacuje kulturní život Horního Rakouska pořádáním kolem 500 koncertních akcí a inscenací ročně, a umožňuje tak studentům vyzkoušet si své dovednosti.

  Logo ABPU Linz

  Anton Bruckner Privatuniversität
  www.bruckneruni.at
  Hagenstraße 57
  A-4040 Linz
  Tel. +43 (0) 732 70 1000 260
  studium@bruckneruni.at

  Počet studentů: 850
  Počet bakalářských/magisterských
  oborů/státní zkoušky:
  13 bakalářských a 12 magisterských studií (umělecké a umělecko-pedagogické)
  Předpoklady pro studium:
  Přijímací a talentové zkoušky
  Poplatky za studium: 363,36 euro
  za semestr + příspěvek do rakouského sdružení studentů
  Doba trvání semestru:
  ZS: od začátku října do konce února
  LS: od začátku března do konce září

   

  Partnerské univerzity/
  programy: více než 80 partnerských vysokých škol v rámci výměnného programu EU
  ERASMUS+

  Logo ABPU Linz

  Anton Bruckner Privatuniversität
  www.bruckneruni.at
  Hagenstraße 57
  A-4040 Linz
  Tel. +43 (0) 732 70 1000 260
  studium@bruckneruni.at

  Počet studentů: 850
  Počet bakalářských/magisterských
  oborů/státní zkoušky:
  13 bakalářských a 12 magisterských studií (umělecké a umělecko-pedagogické)
  Předpoklady pro studium:
  Přijímací a talentové zkoušky
  Poplatky za studium: 363,36 euro
  za semestr + příspěvek do rakouského sdružení studentů
  Doba trvání semestru:
  ZS: od začátku října do konce února
  LS: od začátku března do konce září

   

  Partnerské univerzity/
  programy: více než 80 partnerských
  vysokých škol v rámci výměnného programu EU ERASMUS+