Zum Inhalt springen

Vysoká škola pro aplikovaný management (FH) Neumarkt i.d. Oberpfalz

  S fakultami Podnikové ekonomie, Sportovní management, Ekonomická psychologie zaujímá Vysoká škola pro aplikovaný management perspektivní tematické oblasti v rostoucích odvětvích ekonomiky. Jednotlivé fakulty vysoké školy umožňují svými aktuálními znalostmi z pracovního prostředí a z teoretického základního výzkumu mnohostranné, zajímavé a atraktivní studium s perspektivou do budoucna.

  Nadčasové studium
  Semivirtuální studijní koncept kombinuje prezenční a online fáze a poskytuje díky různým formám výuky různorodé a pozitivní učební zkušenosti.
  Studijní koncept je tedy především vhodný pro studenty, kteří si sami chtějí určovat své studium, mít z něj radost, pracovat s moderní technikou, a kteří hledají náročné vzdělání na vědecké úrovni se zaměřením na kompetence.

   

  Logo HAM

  Hochschule für angewandtes Management GmbH – Campus Neumarkt
  www.fham.de
  Dr.-Kurz-Str. 44
  D-92318 Neumarkt
  Tel. +49 (0) 9181 298 54 0
  info@fham.de

  Počet studentů: dohromady
  všechna studijní pracoviště: ca 3 000
  Studijní programy: podniková ekonomie
  (B.A./M.A.), podniková ekonomie se spe-
  cializací na nemovitosti (B.A./M.A.), podni-
  ková ekonomie se specializací na stavební
  management (B.A./M.A.), hospodářská
  informatika (B.Sc./M.Sc.)
  Studijní poplatky:
  395 euro/měsíc bakalář
  495 euro/měsíc master

  Doba trvání semestru:
  ZS: od poloviny září do poloviny března
  LS: od poloviny března do poloviny září
  Partnerské univerzity/
  programy:
  celkem 22 partnerských vysokých škol, ERASMUS+
  Nabídka cizích jazyků:
  Intenzivní kurzy, Summer Schools pro různé jazyky                                (varianty)

  Logo HAM

  Hochschule für angewandtes Management GmbH – Campus Neumarkt
  www.fham.de
  Dr.-Kurz-Str. 44
  D-92318 Neumarkt
  Tel. +49 (0) 9181 298 54 0
  info@fham.de

  Počet studentů: dohromady
  všechna studijní pracoviště: ca 3 000
  Studijní programy: podniková ekonomie (B.A./M.A.), podniková ekonomie se specializací na nemovitosti (B.A./M.A.), podniková ekonomie se specializací na stavební
  management (B.A./M.A.), hospodářská informatika (B.Sc./M.Sc.)
  Studijní poplatky:
  395 euro/měsíc bakalář
  495 euro/měsíc master

  Doba trvání semestru:
  ZS: od poloviny září do poloviny března
  LS: od poloviny března do poloviny září
  Partnerské univerzity/programy:
  celkem 22 partnerských vysokých škol, ERASMUS+
  Nabídka cizích jazyků:
  Intenzivní kurzy, Summer Schools pro různé jazyky (varianty)