Zum Inhalt springen

Technická vysoká škola Georga Simona Ohma Norimberk

  Technická vysoká škola Norimberk je se svými zhruba 13 000 studenty jednou z největších vysokých škol svého druhu v celé Spolkové republice Německo. Rozvíjí nápady pro dnešní a zítřejší svět a zkoumá klíčové otázky naší společnosti. Jako jedna z nejaktivnějších ve výzkumné činnosti a jako třetí nejsilnější vysoká škola ze všech bavorských vysokých škol je TH Norimberk důležitým inovačním motorem pro metropolitní aglomeraci Norimberk a pěstuje skvělé kontakty s hospodářskou sférou. Jako vysoká škola se 160 partnerskými vysokými školami z celého světa je aktivní i jako globální hráč.
  Široká a na praxi orientovaná studijní nabídka se věnuje technickým, ekonomickým, společenským a tvůrčím výzvám naší doby a otvírá absolventům vynikající pracovní perspektivy. Dvanáct fakult nabízí akreditované bakalářské a magisterské studijní programy a rovněž kurzy dalšího vzdělávání pro pracující, nabídky ukončené závěrečnou zkouškou s certifikátem a také duální studijní varianty.

  Studijní program Management bio-branže
  TH Norimberk poskytuje na svém detašovaném pracovišti v Neumarktu in der Oberpfalz studijní program Management bio-branže. Tento studijní program nabízí zajímavou kombinaci ekonomiky, přírodních věd a techniky a je zaměřen na sociální, ekonomickou a ekologickou udržitelnost. V přírodovědně-technickém oboru se probírají základy biologie a bio-chemie, jako i potravinářské chemie a technologie zpracování bioproduktů. V provozně-hospodářské části se postupuje od výpočtu nákladů a výnosů přes podnikové daně až po marketing a vedení podniku. Navíc se studenti zabývají biologickým zemědělstvím, bezpečností potravin a jejich technologiemi, řízením jakosti, otázkami dopadů za životní prostředí a bio etiketami.

  Logo Th Nürnberg

  Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm Fakultät Betriebswirtschaft
  Bachelorstudiengang Management in der Biobranche
  Raum B.2.931a (2. Obergeschoss)
  www.th-nuernberg.de
  Badstraße 88
  D-92318 Neumarkt i.d.OPf.
  Tel. +49 (0) 911 5880 3300
  heide.schmid@th-nuernberg.de

  Počet studentů: ca 13 000
  Poplatky za studium: žádné
  Doba trvání semestru:
  ZS: 1. října až 14. března
  LS: 15. března až 30. září
  Zařízení: 12 fakult, 9 začleněných institutů, 3 externích institutů,
  7 kompetenčních center
  Partnerské vysoké školy: ca 160 partnerských vysokých škol po celém světě, z toho ca 80 partnerství s podporou v rámci vzdělávacího programu EU Erasmus

  Nabídka cizích jazyků:
  Němčina jako cizí jazyk, arabština, čínština,
  angličtina, francouzština, italština, japonština,
  norština, portugalština,
  polština, ruština, švédština, španělština, turečtina,
  maďarština

  Logo Th Nürnberg

  Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm Fakultät Betriebswirtschaft
  Bachelorstudiengang Management in der Biobranche
  Raum B.2.931a (2. Obergeschoss)
  www.th-nuernberg.de
  Badstraße 88
  D-92318 Neumarkt i.d.OPf.
  Tel. +49 (0) 911 5880 3300
  heide.schmid@th-nuernberg.de

  Počet studentů: ca 13 000
  Poplatky za studium: žádné
  Doba trvání semestru:
  ZS: 1. října až 14. března
  LS: 15. března až 30. září
  Zařízení: 12 fakult, 9 začleněných institutů, 3 externích institutů,
  7 kompetenčních center
  Partnerské vysoké školy: ca 160 partnerských vysokých škol po celém světě, z toho ca 80 partnerství s podporou v rámci vzdělávacího programu EU Erasmus

  Nabídka cizích jazyků:
  Němčina jako cizí jazyk, arabština, čínština,  angličtina, francouzština, italština, japonština, norština, portugalština, polština, ruština, švédština, španělština, turečtina,
  maďarština