Zum Inhalt springen

Technologický kampus Cham

  Výzkum a věda
  Hlavní centrum zájmu Technologického kampusu Cham je výzkum, vývoj a věda na poli mechatronických systémů. Jedná se o široké spektrum různých tematických oblastí mechatroniky, jako jsou mechatronická výrobní technika, robotika, automatizační technika, rapid prototyping, simulační technika, na TC Cham je ale zastoupeno i poradenství při přestavbě stávajících obchodních modelů v rámci digitální transformace.

  Vzdělávání a další vzdělávání
  Druhým pilířem vedle výzkumu a technologického transferu je věda. Výuka odstartovala 4. října 2011 studijním bakalářským programem Mechatronika.1. října 2018 začal bakalářský studijní program Mechatronika – zaměření na digitální výrobu, který nahradil dosavadní studijní program. Na základě zjištěných potřeb průmyslu odstartoval rovněž v říjnu 2018 magisterský studijní program Mechatronické a kyber-fyzikální systémy.

  Koncept Technologického kampusu Cham se zakládá na spojení výzkumu, transferu technologií a výuky. Kooperace s regionálními a nadregionálními podniky umožňuje odborně založené a na praxi orientované vzdělávání studentů. Toto vzdělávání probíhá formou bakalářského studijního oboru Mechatronika – digitální výroba a magisterského studijního programu Mechatronické a kyber-fyzikální systémy a různých seminářů.
  Kampus je důležitým impulzem pro region východního Bavorska. Výsledky výzkumu se zde transferují do inovačních procesů v podnicích. Vedle výzkumu a výuky v přímém kontaktu s průmyslem hraje důležitou roli i další vzdělávání.
  Při plánování se klade zvláštní důraz na společnou, flexibilní a aktuální koordinaci s podniky. Provedená opatření jsou cíleně ušita na míru požadavkům zúčastněných podniků.

  Logo TC Cham

  Technologie Campus Cham
  www.th-deg.de/de/tc-cham
  Badstr.21
  D-93413 Cham
  Tel. +49 (0) 9971 99673 0
  info.tc-cham@th-deg.de 
  kompetenzzentrum@th-deg.de

  Kategorie studijních programů


  -Technické vědy

  Logo TC Cham

  Technologie Campus Cham
  www.th-deg.de/de/tc-cham
  Badstr.21
  D-93413 Cham
  Tel. +49 (0) 9971 99673 0
  info.tc-cham@th-deg.de 
  kompetenzzentrum@th-deg.de