Zum Inhalt springen

Soukromá univerzita Berthy von Suttner St. Pölten

  Studijní nabídky:

  Psychoterapie

  • Psychosociální intervence, BA
  • Psychoterapie, MA


  Humanitní vědy

  • Sociokulturní práce

  Soukromá univerzita Berthy von Suttner je pojatá jako prostor pro rozvoj společnosti budoucnosti. Jako moderní, otevřená vysoká škola buduje interní kulturu pro nové pojetí výuky a výzkumu. Organizace studijních nabídek při zaměstnání v oborech psychoterapie  a humanitních věd je přizpůsobena požadavkům pracujících.

  Studium při zaměstnání
  Strnulé učební plány a přednášky v době, kterou nejsou pracující lidé schopni dodržet, na Soukromé univerzitě Berthy von Suttner nenajdete, neboť slučitelnost studia, práce a soukromého života zde není pouze frází, nýbrž nejvyšší prioritou. Dosahuje se toho inovativní formou učení: modulárními flexibilními učební plány, které umožňují kdykoliv vstoupit do studia. Pomocí takzvaného integrovaného učení se dosahuje smysluplného propojení klasického prezenčního studijního přístupu a moderního eLearningu. Studující mohou tímto způsobem pro sebe optimálně využít výhody obou způsobů učení. Pomocí eLearningu se připraví na prezenční přednášky. Když potom přijdou na univerzitu, je na plánu pouze to, co opravdu vyžaduje jejich přítomnost: diskuse, procvičování, dialog a kooperace. A to blokově, aby i lidé, kteří nebydlí v okolí města St. Pölten, mohli optimálně studovat.

  Bakalářské a magisterské programy v oboru Psychoterapie umožňují plnohodnotné univerzitní vzdělání v oboru psychoterapeut a také Psychoterapeutický vědec. V kurikulu se tak integruje předepsané propedeutikum i odborně specifické vzdělání prováděné od čtvrtého semestru bakalářského programu.

  Bakalářský program Sociokulturní práce z oboru humanitních věd připravuje studenty pomocí praktických a inovativních studijních materiálů na práci na rozhraní obecného vzdělávání dospělých, kulturní a umělecké scény a sociálních a humanitních věd. Těžiště leží v sociální a sociokulturní projektové práci – pracuje se mimo jiné s umělecky analogickými metodami. Při studiu jsou důležitými tématy digitální média, demografický výzkum, vývoj projektů a diverzita, což podněcuje k zásadním otázkám svobody a odpovědnosti za obecné blaho.

  Další studijní programy a kurzy se připravují.

  „Jako mladá flexibilní soukromá univerzita vnášíme praxi přímo do výuky a spojujeme ji s akademickými expertízami – to garantuje trvale udržitelné projekty, které přispívají ke změně společnosti k lepšímu.“ MAG. SILVIA WEIGL I kancléřka a jednatelka.

  „Studijní programy oboru Psychoterapie poskytují jedinečnou možnost absolvovat v rakouském vysokoškolském prostředí vzdělání při zaměstnání v oboru Psychoterapeutický vědec a Psychoterapeut. To je možné díky kompaktní kombinaci úvodní fáze studia, vědeckých modulů a jednoho odborného zaměření. To začíná v bakalářském programu a pokračuje návazně v magisterském studiu.“ DR. MICHAEL WININGER | vedoucí studijních programů a asistující prof. psychoterapie.

  Logo Bertha von Suttner Privatuniversität Sankt Pölten

  Bertha von Suttner Privatuniversitat St. Pölten
  www.suttneruni.at
  Matthias Corvinus-Strase 15
  A-3100 St. Pölten
  Tel. +43 (0) 2742 313228 800 
  office@suttneruni.at

  Studijní poplatky:
  Všechny studijní obory a kurzy jsou
  zpoplatněné, podrobnosti na www.suttneruni.at
  Doba trvání semestru:
  LS: od poloviny února do konce srpna
  ZS: od začátku září do poloviny února
  Studium při zaměstnání 5-6 prezenčních víkendů
  (pá+so) a jeden prezenční týden
  za semestr

  Logo Bertha von Suttner Privatuniversität Sankt Pölten

  Bertha von Suttner Privatuniversitat St. Pölten
  www.suttneruni.at
  Matthias Corvinus-Strase 15
  A-3100 St. Pölten
  Tel. +43 (0) 2742 313228 800 
  office@suttneruni.at

  Studijní poplatky:
  Všechny studijní obory a kurzy jsou
  zpoplatněné, podrobnosti na www.suttneruni.at
  Doba trvání semestru:
  LS: od poloviny února do konce srpna
  ZS: od začátku září do poloviny února
  Studium při zaměstnání 5-6 prezenčních víkendů
  (pá+so) a jeden prezenční týden
  za semestr