Zum Inhalt springen

DPU – Danube Private University

  Na DPU jsou studenti v centru dění. Mladí lidé z Evropy a dalších zemí celého světa mohou studovat na Danube Private University (DPU) po složení všeobecné nebo odborné maturitní zkoušky. K dispozici je zde univerzitní budova s 9 000 m². Aktuálně je zde zapsáno 670 studentů základního studia a kolem 1 100 praktikujících zubních lékařů, kteří absolvují postgraduální vzdělávání v univerzitních kurzech v různých oborech zubní medicíny, aby potom získali titul Master of Science (MSc). Dodatečně lze absolvovat vědecké doktorandské studium zubní medicíny (PhD). DPU má právo udílet habilitace.

  Pro praktickou výuku před nástupem studentů do praxe jsou k dispozici nejlepší moderní zařízení:

  • zubařská propedeutická laboratoř se 48 jednotkami
  • dva fantomové sály s celkem 74 jednotkami
  • výukový pavilon Biosciences pro přírodovědní praktika
  • anatomage table a pitevna pro anatomická a chirurgická praktika apod.


  Pro optimální klinické vzdělání studujících byla na Danube Private University (DPU) zřízena zubní ambulance Krems. Celkem je zde k dispozici 52 jednotek pro ošetření pacientů a dále jeden sál na operační zásahy/chirurgické operace se Zeissovým mikroskopem, kamerovým systémem pro přenos operací do poslucháren, ústřední kompresorová místnost pro odsávání a úpravu amalgamu, centrální sterilizace, vlastní kolona pro každý způsob ošetřování zvlášť, intraorální rentgenové přístroje‚ OPGs, DVT/OPGs, omni-skeny s inlabfrézami, digitální přístroje na periotesty, laserové jednotky apod. Studentům se nabízí rozsáhlý potenciál pacientů tak, aby byli s to ve své budoucí praxi provádět elitní a excelentní zubní výkony. Při studiu jim k tomu napomáhá vysoce kvalitnípéče vědeckého personálu, profesoři, vrchní a asistující lékaři a zařízení podle nejnovějšího stavu vědy a techniky.

  DPU uzavřela smlouvy o spolupráci s nemocnicemi v Rakousku a Německu, které pokrývají infrastrukturu a péči o studenty humanitních věd v rámci jejich „kolečka“ a roční klinické praxe, jež musí studenti na DPU absolvovat.

  V nádherné krajině Wachau, regionu světového kulturního dědictví UNESCO, před branami metropole Vídeň, poskytuje studium v malých skupinkách studentům jistotu a zázemí. Doplňková kulturní a sportovní nabídka DPU se stará o příjemný odpočinek od náročného studia.

  Studia na DPU jsou akreditována Agenturou pro zajištění kvality a akreditací (AQ Austria), jsou uznávána po celé Evropě a odpovídají ve všech bodech evropským vzdělávacím směrnicím.

  Logo DPU

  Danube Private University (DPU)
  www.dp-uni.ac.at
  Steiner Landstraße 124
  A-3500 Krems-Stein
  Tel. +43 (0) 676 842419-312
  info@dp-uni.ac.at

  Na Danube Private University (DPU)
  lze absolvovat tato studia:
  – Studium zubního lékařství zakončené diplomem Dr. med. dent.
  – Bakalářský program Dentální hygiena (BA)
  – Bakalářský/magisterský program Lékařská žurnalistika a publicita (BA/MA)
  Kromě toho začínají v zimním semestru 2019/20 nové studijní obory:
  – bakalářské studium Humánní medicína (BSc)
  – magisterské studium Humánní medicína zakončené titulem
  Dr. med. univ.

  Logo DPU

  Danube Private University (DPU)
  www.dp-uni.ac.at
  Steiner Landstraße 124
  A-3500 Krems-Stein
  Tel. +43 (0) 676 842419-312
  info@dp-uni.ac.at

  Na Danube Private University (DPU)
  lze absolvovat tato studia:
  – Studium zubního lékařství zakončené diplomem Dr. med. dent.
  – Bakalářský program Dentální hygiena (BA)
  – Bakalářský/magisterský program Lékařská žurnalistika a publicita (BA/MA)
  Kromě toho začínají v zimním semestru 2019/20 nové studijní obory:
  – bakalářské studium Humánní medicína (BSc)
  – magisterské studium Humánní medicína zakončené titulem
  Dr. med. univ.