Zum Inhalt springen

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

  Vysoká škola
  VŠTE je jedinou vysokou školou s technickým zaměřením v celém Jihočeském kraji. Aktuálně nabízí čtyři bakalářské studijní programy: Ekonomika podniku, Technologie a řízení dopravy, Strojírenství a Konstrukce staveb, rozdělené  do dvou oborů: konstrukce staveb a pozemní stavby.
  V rámci následného magisterského studia jsou na VŠTE akreditovány tři studijní programy: Ekonomika podniku, Logistické technologie a Konstrukce staveb. Během studia probíhá i praxe. Všechny programy (s výjimkou strojírenství) lze studovat jak prezenční formou, tak i dálkově.
  Dále se v rámci Centra pro další vzdělávání nabízí mnoho dalších vzdělávacích aktivit, například studium BBA/MBA a další odborné kurzy. VŠTE úzce spolupracuje se soukromým a veřejným sektorem i s uživatelskou sférou v Jihočeském kraji.

  Instituty
  V roce 2016 byly na VŠTE založeny tři vysokoškolské ústavy, které se staly základním kamenem budoucích fakult.

  Ústav technicko-technologický
  • Katedra dopravy a logistiky
  • Katedra stavebnictví
  • Katedra strojírenství
  • Katedra informatiky a přírodních věd

  Ústav podnikové strategie
  • Katedra ekonomiky
  • Katedra managementu
  • Katedry cestovního ruchu a marketingu
  • Katedra cizích jazyků

  Ústav znalectví a oceňování

  Výzkumné projekty a podpora
  Na VŠTE probíhá rozsáhlá projektová aktivita, jež má za cíl plnit dlouhodobé záměry vysoké školy. V současnosti pracuje vysoká škola intenzivně na systematickém zvyšování svých standardů kvality, na rozšíření spolupráce v oblasti aplikace, na vývoji infrastruktury, na přenosu výzkumných aktivit do praxe a na zvýšení uplatnitelnosti absolventů na pracovním trhu.

  Zapojení studentů do výzkumu a tvůrčí činnosti
  VŠTE motivuje studenty ke kreativní aktivitě a začleňuje je do výzkumných aktivit. V této souvislosti bylo vytvořeno mnoho podpůrných projektů, z nichž nejvýznamnější je soutěž SVOČ – studentská vědecká a odborná činnost. Účastníci mohou uplatnit svou kreativitu, rozvíjet své schopnosti během dlouhodobé práce a naučit se obhajovat svoje stanovisko. Této soutěže se každý rok zúčastní desítky studentů.

  Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 
  www.vstecb.cz
  Okružní 517/10
  CZ-370 01 České Budĕjovice
  Tel. +420 387 842 144
  vstecb@vstecb.cz

  Počet studentů: 4 000
  Počet bakalářských/
  magisterských

  programů/státní zkoušky:
  4 bakalářské/
  2 magisterské
  Poplatky za studium: žádné
  Doba trvání semestru:
  ZS: od začátku září do poloviny února
  LS: od konce února do konce června
  Nabídka cizích jazyků:
  angličtina, němčina, španělština, ruština, francouzština

  Hochschule für Technik und Wirtschaft in Budweis 
  www.vstecb.cz
  Okružní 517/10
  CZ-370 01 České Budĕjovice
  Tel. +420 387 842 144
  vstecb@vstecb.cz

  Počet studentů: 4 000
  Počet bakalářských/magisterských
  programů/státní zkoušky:
  4 bakalářské/2 magisterské
  Poplatky za studium: žádné
  Doba trvání semestru:
  ZS: od začátku září do poloviny února
  LS: od konce února do konce června
  Nabídka cizích jazyků:
  angličtina, němčina, španělština,
  ruština, francouzština