Zum Inhalt springen

IMC Odborná vysoká škola Krems

  IMC – Odborná vysoká škola Krems je považována za jednu z nejmodernějších a nejvíce mezinárodních odborných vysokých škol Rakouska. Momentálně nabízí jak prezenční studium, tak i studium při zaměstnání, vybírat můžete z 32 inovativních studijních programů s tímto zaměřením: hospodářské vědy, digitalizace & technika, zdravotnické vědy a life sciences. Vysoká spokojenost domácích i zahraničních studentů s IMC FH Krems se ukazuje nejmarkantněji při výzkumu Universum Talent Research: v kategorii Spokojenost studentů si Kremská vysoká škola zajišťuje každý rok umístění na předních příčkách.

  Zprostředkování vědomostí z první ruky
  Vzdělávání na IMC FH Krems je zaměřené na praxi a vyznačuje se zprostředkováním řídicích kvalit a soft skills, rozsáhlou nabídkou cizích jazyků, prací na projektech v menších skupinách a přímým kontaktem s vyučujícími. IMC FH Krems přitom poskytuje vědomosti z první ruky a obzvláště jí na srdci leží trvalé a udržitelné získávání znalostí.
  Angažovaný mezinárodní tým profesorů a profesorek motivuje studenty vysokou kvalitou a nároky na vzdělání k nejlepším výkonům a připravuje je na mezinárodní kariéru. Díky interaktivnímu učení, přímé a osobní výměně zkušeností mezi studujícími a vyučujícími, mezinárodním partnerským programům s univerzitami, s výzkumnými zařízeními a podniky a také díky rozsáhlé nabídce volnočasových aktivit v jedné z idylických oblastí Rakouska se studium na IMC FH Krems stává skutečným zážitkem a domovem po dobu studia.

  Živoucí internacionalita
  Na IMC FH Krems se mezinárodní prostředí ukazuje každý den: čilý kontakt s více než 140 partnerskými univerzitami, četné aktivní partnerské programy a sami studenti, kteří pocházejí z 50 rozdílných národností. Interkulturní výměna zkušeností, stáž v zahraničí, účast namezinárodních výzkumných projektech, na přednáškách mezinárodně uznávaných lektorů a hostujících profesorů prostě ke studiu patří. Navíc jazykem přednášek je u téměř poloviny všech studijních programů angličtina, což je velmi atraktivní jak pro rakouské tak pro mezinárodní studenty.

  Logo IMC FH Krems

  IMC Fachhochschule Krems
  www.fh-krems.ac.at
  Am Campus Trakt G 
  A- 3500 Krems an der Donau
  Tel. +43 (0) 2732 802
  information@fh-krems.ac.at

  Počet studentů: 2 700
  Počet bakalářských/magisterských
  oborů/: 32 studijních programů,
  12 v angličtině
  Studijní poplatky:
  363,36 euro/semestr
  Studijní příspěvek: příspěvek do rakouského sdružení studentů:
  20,20 euro/semestr (variabilní)
  Doba trvání semestru:
  ZS: od poloviny září do poloviny/
  konce února
  LS: od poloviny/konce února
  do poloviny září
  Partnerské univerzity/programy:
  více než 140 partnerských
  vysokých škol a více než 1 000
  partnerských podniků

  Nabídka cizích jazyků:
  International Language
  Center (ILC): ILC nabízí jazykové kurzy v různých formátech: od všeobecných kurzů po odborné koučinky na různých úrovních.

  Logo IMC FH Krems

  IMC Fachhochschule Krems
  www.fh-krems.ac.at
  Am Campus Trakt G 
  A- 3500 Krems an der Donau
  Tel. +43 (0) 2732 802
  information@fh-krems.ac.at

  Počet studentů: 2 700
  Počet bakalářských/magisterských
  oborů/: 32 studijních programů,
  12 v angličtině
  Studijní poplatky: 363,36 euro/semestr
  Studijní příspěvek: příspěvek do rakouského sdružení studentů: 20,20 euro/semestr (variabilní)
  Doba trvání semestru:
  ZS: od poloviny září do poloviny/
  konce února
  LS: od poloviny/konce února
  do poloviny září
  Partnerské univerzity/programy:
  více než 140 partnerských
  vysokých škol a více než 1 000
  partnerských podniků

  Nabídka cizích jazyků:
  International Language
  Center (ILC): ILC nabízí jazykové kurzy v různých formátech:
  od všeobecných kurzů po odborné koučinky na různých úrovních.