Zum Inhalt springen

Univerzita Karlova Praha – Lékařská fakulta v Plzni

  Krédo
  Studenti se neučí pouze fakta o lékařské práci, ale seznamují se i se zásadami vědecké práce a jsou vedeni k samostatné činnosti. Cílem je vychovat z profesního i etického hlediska dobře vzdělané lékaře vysoké kvality, kteří jsou připraveni si stále rozšiřovat své znalosti a rozvíjet lékařský obor.

  Studium
  První dva roky se studenti všeobecného lékařství zabývají základními obory, jako je například anatomie, histologie, embryologie, biofyzika, biochemie a fyziologie. Ve třetím a čtvrtém studijním roce se vyučují preklinické předměty, jako například patologická anatomie, patologická fyziologie, mikrobiologie a farmakologie. V posledních dvou letech se vyučují klinické předměty. Praktická výuka v nemocnicích začíná již ve třetím ročníku.

  Další aktivity
  Pedagogové a odborní pracovníci fakulty se zásadně podílejí na léčbě a prevenci ve Fakultní nemocnici a v jiných zdravotnických zařízeních, velký význam a zvláštní rozsah má jejich vědecká a výzkumná práce. Na fakultě se pracuje na celé řadě výzkumných úkolů.

  Logo KUP Medizinische Fakultät

  Univerzita Karlova v Praze
  Lékařská Fakulta v Plzni           www.lfp.cuni.cz
  Husova 3
  CZ-306 04 Plzeň
  Tel. +420 377 593 400
  info@lfp.cuni.cz

  Počet studentů: 2 021
  Počet bakalářských/magisterských
  programů/státních zkoušek:
  Zubní lékařství, Všeobecné lékařství
  (magisterské a doktorandské studium)
  Poplatky za studium:
  žádné, je-li studium v českém jazyce;
  pokud probíhá studium v anglickém
  jazyce: 300 000 Kč u všeobecného
  lékařství a 340 000 Kč u zubního lékařství

  Doba trvání semestru:
  ZS: od začátku října
  do poloviny února
  LS: od poloviny února
  do konce června
  Partnerské univerzity/
  programy:
  ERASMUS+
  Nabídka cizích jazyků:
  angličtina, němčina

  Logo KUP Medizinische Fakultät

  Univerzita Karlova v Praze
  Lékařská Fakulta v Plzni           www.lfp.cuni.cz
  Husova 3
  CZ-306 04 Plzeň
  Tel. +420 377 593 400
  info@lfp.cuni.cz

  Počet studentů: 2 021
  Počet bakalářských/magisterských
  programů/státních zkoušek:
  Zubní lékařství, Všeobecné lékařství
  (magisterské a doktorandské studium)
  Poplatky za studium:
  žádné, je-li studium v českém jazyce;
  pokud probíhá studium v anglickém
  jazyce: 300 000 Kč u všeobecného
  lékařství a 340 000 Kč u zubního lékařství

  Doba trvání semestru:
  ZS: od začátku října
  do poloviny února
  LS: od poloviny února
  do konce června
  Partnerské univerzity/
  programy:
  ERASMUS+
  Nabídka cizích jazyků:
  angličtina, němčina