Zum Inhalt springen

Církevní vysoká škola pedagogická Vídeň/Krems (KPH Krems)

  Křesťanské vzdělání. Tradice a inovace
  V podobě Církevní vysoké školy pedagogické Vídeň/Krems bylo vytvořeno vzdělávací zařízení, v němž se jedinečným způsobem společně vzdělávají učitelé předmětu Náboženství. Při tomto vzdělávání jde o odborné (vědecké), tedy teologické a filozofické otázky, o pedagogické pohledy, a tedy, o rozvoj a zprostředkování „odborně didaktických modelů” případně nastolení „odborně didaktických přístupů” a o základy humanitních věd.

  Reflektovaná různorodost jako silná stránka
  Křesťanské vzdělávání učitelů na KPH Vídeň/Krems je vedeno ekumenicky. Učení o všech vyznáních je obohaceno o interreligiózní/interkulturní výuku na základě spolupráce s jinými náboženstvími. Tímto způsobem je přiblížen další nábožensko-pedagogický vývoj.

  Logo KPH

  Campus Krems Mitterau
  www.kphvie.ac.at
  Dr.-Gschmeidler-Str. 28 
  A-3500 Krems
  Tel. +43 (0) 2732 835 91 0
  office@kphvie.ac.at

  Počet studentů: 3 455
  Počet bakalářských/magisterských
  oborů/státních zkoušek:
  studium pedagogiky (magisterské studium Master of Education)/
  6 bakalářských studií (nástavbové studium pedagogiky)/doplňovací studia
  Studijní poplatky: žádné
  Studijní příspěvek: náhrada nákladů
  ve výši 80 euro se vybírá pouze
  od studentů, kteří nespadají do grantové dohody s BMBF (Spolkové ministerstvo vzdělávání a výzkumu)

  Doba trvání semestru:
  ZS: od začátku října
  do konce ledna
  LS: od poloviny února
  do konce června
  Partnerské university/
  programy:
  celkem 92 partnerských
  vysokých škol,
  ERASMUS+

  Logo KPH

  Campus Krems Mitterau
  www.kphvie.ac.at
  Dr.-Gschmeidler-Str. 28 
  A-3500 Krems
  Tel. +43 (0) 2732 835 91 0
  office@kphvie.ac.at

  Počet studentů: 3 455
  Počet bakalářských/magisterských
  oborů/státních zkoušek:
  studium pedagogiky (magisterské studium Master of Education)/
  6 bakalářských studií (nástavbové studium pedagogiky)/doplňovací studia
  Studijní poplatky: žádné
  Studijní příspěvek: náhrada nákladů
  ve výši 80 euro se vybírá pouze
  od studentů, kteří nespadají do grantové dohody s BMBF (Spolkové ministerstvo vzdělávání a výzkumu)

  Doba trvání semestru:
  ZS: od začátku října do konce ledna
  LS: od poloviny února do konce června
  Partnerské university/ programy:
  celkem 92 partnerských vysokých škol, ERASMUS+