Zum Inhalt springen

Zemědělská univerzita Praha – Konzultační středisko Klatovy

  Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
  Česká zemědělská univerzita nabízí zhruba 150 studijních oborů formou bakalářského, magisterského a doktorandského studia. Vedle klasických zemědělských a lesnických oborů se jedná o širokou paletu oborů z těchto oblastí: životní prostředí, ochrana krajiny, obnovitelné zdroje energie, speciální chovy, ekonomika, informatika, management, technika a s těmito obory související pedagogika.

  Univerzita vychází ve všech oblastech z principů trvale udržitelného vývoje lidmi obhospodařované krajiny a z ochrany přírody. Předměty jsou moderně koncipovány a výukové metody odpovídají současným trendům: univerzita má k dispozici vynikající laboratoře, specializované dílny, pokusná pole, skleníky apod. Standardním vybavením jsou i špičkové informační technologie a systémy, které mimo jiné umožňují i e-learning nebo videokonference. Výuka obsahuje rovněž mnoho exkurzí a pokusů včetně akcí v zahraničí. Zvláštní důraz je kladen na kvalitu výuky a na její evaluaci. Během celého studia se vyhodnocuje jak kvalita, tak i zaměření jednotlivých předmětů, a tím rovněž celých studijních programů.

  Konzultační středisko v Klatovech – centrum celoživotní vzdělávání
  Studium určitých oborů se může absolvovat i kombinovaným způsobem. Provozně ekonomická fakulta organizuje v jednotlivých konzultačních centrech v Klatovech, Litoměřicích, Jičíně, Chebu, Mostě, Hradci Králové, Sezimově Ústí – Táboře a Šumperku studium určitých předmětů formou kurzů celoživotního vzdělávání.

  Studium v Klatovech
  Veřejná správa a regionální rozvoj: tento obor předává absolventům široký základ ekonomických disciplín a oborů managementu a také společenských věd s důrazem na bezprostřední aplikaci znalostí v praxi. Absolventi mohou pracovat na úřadech komunální, regionální a státní správy a rovněž v malých a středních podnicích soukromé sféry. Koncept oboru vychází především z aktuálních požadavků společnosti integrované do evropských struktur.

  Úhlava o.p.s.
  www.pef.czu.cz
  Plánická 174
  CZ-339 01 Klatovy
  Tel. +420 224 382 331
  lakoma@pef.czu.cz

  Počet studentů: 403
  Počet bakalářských/magisterských
  programů/státních zkoušek:
  1 bakalářský/1 magisterský
  Poplatky za studium:
  Bakalářský program: 15 800 Kč za semestr (v prvních třech semestrech)
  Magisterský program: 16 800 Kč za
  semestr (ve dvou prvních semestrech)

  Doba trvání semestru:
  ZS: září až leden
  LS: únor až červen
  Partnerské univerzity/
  programy:
  cca 150 partnerských
  univerzit, ERASMUS+

  Úhlava o.p.s.
  www.pef.czu.cz
  Plánická 174
  CZ-339 01 Klatovy
  Tel. +420 224 382 331
  lakoma@pef.czu.cz

  Počet studentů: 403
  Počet bakalářských/magisterských
  programů/státních zkoušek:
  1 bakalářský/1 magisterský
  Poplatky za studium:
  Bakalářský program: 15 800 Kč za semestr (v prvních třech semestrech)
  Magisterský program: 16 800 Kč za
  semestr (ve dvou prvních semestrech)

  Doba trvání semestru:
  ZS: září až leden
  LS: únor až červen
  Partnerské univerzity/
  programy:
  cca 150 partnerských
  univerzit, ERASMUS+