Zum Inhalt springen

Soukromá vysoká škola pedagogická diecéze Linec

  Soukromá vysoká škola pedagogická diecéze Linec (PHDL) je výukovým centrem pro vzdělávání a další vzdělávání pro ostatní pedagogické pracovníky.

  Vzdělávání
  V rámci vzdělávání lze na PHDL studovat učitelství pro první a pro druhý stupeň (bakalářské a magisterské studium) a bakalářské studium elementární pedagogiky. Všechna studia zahrnují vždy oblast nauky, odbornosti, odborné didaktiky a pedagogicko-praktická studia.

  Další vzdělávání
  Institut dalšího vzdělávání a Poradenské centrum nabízejí pro učitele všech typů škol, ale i pro jiné pedagogické pracovníky, trvalou a inovativní nabídku dalšího vzdělávání na akademické úrovni. Rozvoj škol a poradenství šité na míru chápeme jako důležitý pilíř pro uspokojení potřeb škol.

  Výzkum
  Institut pro výzkum a vývoj se etabloval jako platforma pro všechny studující a vyučující v rámci řešení výzkumných a vývojových projektů.

  Internacionalita
  Na podporu mobility studentů a učitelů spolupracuje PHDL s více než 60 univerzitami a vysokými školami ve 25 zemích Evropy. Navíc spolupracuje Vysoká škola pedagogická  s univerzitami v Asii a v Africe. Studenti mají možnost studovat jeden nebo dva semestry na jedné z těchto univerzit v rámci EU programu Erasmus+.

  Logo PPH Diözese Linz

  Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz
  www.phdl.at
  Salesaniumweg 3
  A-4020 Linz
  Tel. +43 (0) 732772666
  office@ph-linz.at

  Počet studentů: 1 431
  Počet bakalářských/magisterských oborů/ státních zkoušek:
  bakalářské: 2 učitelské (závěrečná zkouška: Bachelor of Education: učitelství na prvním stupni, učitelství na druhém stupni), a studium elementární pedagogiky magisterské: učitelství na prvním stupni, dále 8 magisterských oborů v rámci dalšího vzdělávání (+1 doktorandské studium)
  Studijní poplatky: žádné
  Příspěvek do rakouského sdružení studentů: 20,20 euro za semestr (variabilní)
  Doba trvání semestru:
  ZS: od začátku října do konce ledna;
  LS: od poloviny/od začátku března do konce června

  Partnerské univerzity/programy:
  např. Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice v regionu ERDV (celkem 70  partnerských vysokých škol), ERASMUS+
  Nabídka cizích jazyků:
  angličtina a další cizí jazyky v rámci sekundárního vzdělání, kurzy němčiny pro zahraniční
  studenty

  Logo PPH Diözese Linz

  Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz
  www.phdl.at
  Salesaniumweg 3
  A-4020 Linz
  Tel. +43 (0) 732772666
  office@ph-linz.at

  Počet studentů: 1 431
  Počet bakalářských/magisterských oborů/státních zkoušek:
  bakalářské: 2 učitelské (závěrečná zkouška: Bachelor of Education: učitelství na prvním stupni, učitelství na druhém stupni), a studium elementární pedagogiky magisterské: učitelství na prvním stupni, dále 8 magisterských oborů v rámci dalšího
  vzdělávání (+1 doktorandské studium)
  Studijní poplatky: žádné
  Příspěvek do rakouského sdružení studentů: 20,20 euro za semestr (variabilní)
  Doba trvání semestru:
  ZS: od začátku října do konce ledna;
  LS: od poloviny/od začátku března do konce června

  Partnerské univerzity/programy:
  např. Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice v regionu ERDV (celkem 70 partnerských vysokých škol), ERASMUS+
  Nabídka cizích jazyků:
  angličtina a další cizí jazyky v rámci sekundárního vzdělání, kurzy němčiny pro zahraniční studenty