Zum Inhalt springen

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)

  Jihočeská univerzita je veřejná vysoká škola se sídlem v Českých Budějovicích. Je moderní vzdělávací institucí s dlouholetou tradicí a významným centrem vědy a výzkumu na jihu Čech. Na univerzitě studuje přibližně 9 000 studentů ve více než 230 bakalářských, magisterských a doktorských programech na 
  8 fakultách – Ekonomické fakultě, Fakultě rybářství a ochrany vod, Filozofické fakultě, Pedagogické fakultě, Přírodovědecké fakultě, Teologické fakultě, Zemědělské a technologické fakultě.

  Univerzita nabízí široké spektrum studijních programů a oborů, seznam a podrobné informace naleznete zde

  Zaměření univerzity
  Na základě svého dlouhodobého zaměření se Jihočeská univerzita profiluje jako vzdělávací a výzkumná instituce s orientací na přírodní, humanitní, zdravotnické a sociální vědy. Úzce spolupracuje s ústavy Akademie věd České republiky a k jejím silným stránkám patří nejen věda a výzkum, ale také oblast celoživotního vzdělávání a orientace na regionální témata.

  Studium
  Výuka ekonomických, přírodovědných, zdravotnických, společenských i pedagogických programů je realizována nejen v češtině, ale u vybraných programů také v angličtině a dalších cizích jazycích. Přehled studijních programů v cizích jazycích naleznete zde. Studovat lze v prezenční i kombinované formě.

  Celoživotní vzdělávání
  V rámci celoživotního vzdělávání je na univerzitě prezentována široká nabídka kurzů a programů pro veřejnost. Součástí celoživotního vzdělávání JU je také Univerzita třetího věku (U3V), Dětská univerzita a další vzdělávání pedagogických pracovníků a zaměstnanců univerzity.

  Zahraniční zájemci o studium v češtině mohou absolvovat jednoletý intenzivní kurz češtiny pro cizince pořádaný Filozofickou fakultou JU. Kurz je určen uchazečům, kteří chtějí studovat v rámci akreditovaných studijních programů v českém jazyce a osvojit si dovednosti pro komunikaci v českém jazyce potřebné nejen pro přijetí na vysoké školy, ale i pro běžný život v Česku.

  Dvojí a trojí diplom v Evropském regionu Dunaj-Vltava
  Mezinárodní prestiž JU dokládá i její spolupráce s více než 450 univerzitami po celém světě a možnost získat double/joint degree na vybraných univerzitách.

  Jihočeská univerzita nabízí trojí diplom (Joint degree) v programu Regionální a evropský projektový management a také výběr ze sedmi dvojích diplomů (Double degree) – pět v oboru lingvistiky a program Biological Chemistry, realizovaný přímo v regionu ERDV.

  Biological Chemistry
  Program Biological Chemistry na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (ve spolupráci s Technologicko-přírodovědeckou fakultou Univerzity Johanna Keplera v Linci) nabízí široké vzdělání v chemii, biochemii, biologii, molekulární biologii, biofyzice, bioinformatice, strukturní
  a systémové biologii.

  Věda a výzkum
  V průběhu své existence se Jihočeská univerzita stala významným centrem vědy a výzkumu v jižních Čechách. Univerzita disponuje nejmodernějšími přístroji a laboratorní technikou, které jsou zárukou špičkových výsledků. Řada oborů JU má vysoké renomé a vybraná pracoviště univerzity ji řadí mezi přední centra vědy a výzkumu.

  Součástí Fakulty rybářství a ochrany vod JU je například významné výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz CENAKVA, jehož hlavním vědeckým cílem je plně porozumět probíhajícím procesům ve sladkovodních ekosystémech a jejich celospolečenské závažnosti z hlediska zachování biodiverzity, ochrany vodního prostředí a vodních zdrojů pro život a činnost člověka. Více zde.

  JU se také může pochlubit významnými publikacemi v nejprestižnějších vědeckých časopisech a mnoha mezinárodními oceněními. V roce 2019 obdržela Jihočeská univerzita prestižní ocenění HR Award.

  Výhodou studia na Jihočeské univerzitě je nejen získání kvalitního vzdělání, ale i moderní a plně vybavený kampus s kolejemi, menzou a akademickou knihovnou na jednom místě. Univerzita podporuje vysokoškoláky také finančně. Studenti mohou získat stipendia za prospěch, na ubytování nebo sociální stipendia a zázemí univerzity je vhodné i pro studenty se specifickými potřebami.

  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

  www.jcu.cz
  Branišovská 31 a
  CZ – 370 05 České Budĕjovice
  Tel. +420 389 032 191
  info@jcu.cz

  Počet studentů: 9 000
  Počet bak. / mag. programů /
  státních zkoušek: více než 230
  Poplatky za studium: v ČJ žádné,
  v cizím jazyce žádné nebo od 20 EUR
  Doba trvání semestru: ZS: konec září – začátek ledna, LS: polovina února – konec května
  Partnerské univerzity:
  v ERDV: TH Deggendorf, Univerzita
  Pasov, JKU Linz, IMC Krems (celkem
  cca 450 partnerských univerzit)

  Programy: ERASMUS+, CEEPUS, AIA, AKTION, Fondy EHP
  Nabídka cizích jazyků: angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, ruština etc.

  Südböhmische Universität in Budweis
  www.jcu.cz
  Branišovská 31 a
  CZ – 370 05 České Budĕjovice
  Tel. +420 389 032 191
  info@jcu.cz

  Počet studentů: přibližně 9 000
  Počet bakalářských/magisterských
  programů/státních zkoušek:
  více než 220 
  Poplatky za studium: studium v ČJ žádné, pro studium v cizím jazyce žádné nebo od 20 EUR
  Doba trvání semestru:
  ZS: konec září – začátek ledna
  LS: polovina února – konec května
  Partnerské univerzity:
  v regionu ERDV: TH Deggendorf, Univerzita Pasov, JKU Linz, IMC Krems (celkem cca 450 partnerských univerzit)

  Programy: ERASMUS+, CEEPUS, AIA, AKTION, Fondy EHP
  Nabídka cizích jazyků: angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, ruština etc.