Jihočeská univerzita České Budějovice

  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je veřejná vysoká škola univerzitního typu. Byla založena 28. září 1991. Doma jsou zde vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové aktivity, umělecké a kreativní činnosti, jež zahrnují všechny typy studijních programů ve vědeckých, pedagogických, přírodovědných, teologických, uměleckých, zdravovědných a zemědělských oborech. Na Jihočeské univerzitě aktuálně studuje celkem 10 500 studentů. Jihočeská univerzita má osm fakult.

  Zaměření univerzity
  Na základě svého dlouhodobého zaměření se profiluje Jihočeská univerzita České Budějovice jako výzkumná univerzita se stěžejními tématy přírodních, sociálních a společenských věd. Významnou součástí vědecké výzkumné práce univerzity je úzká spolupráce s ústavy Akademie věd České republiky. K silným stránkám univerzity patří věda a výzkum, oblast celoživotního vzdělávání a orientace vysoké školy na regionální témata.

  Studium
  Výuka probíhá v rámci 220 akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorandských studií v prezenční a kombinované formě studia. Některé obory vedou přednášky a semináře i v anglickém jazyce, jiné obory nabízejí například němčinu, francouzštinu a španělštinu.

  Celoživotní vzdělávání
  V rámci celoživotního vzdělávání se na univerzitě prezentuje široká nabídka kurzů. Jedná se o doplňkové, kvalifikační, specializované a rozšiřující studium. Další součástí celoživotního vzdělávání je Univerzita třetího věku (U3V), Dětská univerzita a další vzdělávání pedagogických pracovníků a zaměstnanců univerzity. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích nabízí v rámci celoživotního vzdělávání i přípravné kurzy pro českéa zahraniční studenty. Například čeština pro cizince je určena pro zahraniční zájemce, kteří chtějí studovat v rámci akreditovaných studijních programů v českém jazyce. Účastníci kurzu se přitom učí dorozumět se v českém jazyce na běžné úrovni, a mohou tak zvládnout studium na vysoké škole.

  Dvojité studijní programy v Evropském regionu Dunaj-Vltava
  Jihočeská univerzita nabízí trojí diplom v oboru regionální a evropský projektový management. Kromě toho je zde výběr ze sedmi dvojích diplomů – pět v oboru lingvistiky a potom programy Biological Chemistry and Bioinformatics Chemistry realizované přímo v regionu ERDV.

  Biological Chemistry:
  Studium na Přírodovědné fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (ve spolupráci s Technicko-přírodovědnou fakultou Univerzity Johannese Keplera v Linci) slouží vědeckému a aplikovanému odbornému vzdělávání biochemiků.

  Roční přípravné kurzy češtiny jako cizího jazyka jsou určeny pro zájemce ze zahraničí, kteří chtějí na JU nebo na jiné české vysoké škole absolvovat akreditovaný studijní obor v českém  jazyce. Účastníci kurzu si osvojí jazykové znalosti, díky nimž se nejen domluví v běžném životě, ale především je využijí při svém studiu na vysoké škole.

  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

  www.jcu.cz
  Branišovská 31 a
  CZ – 370 05 České Budĕjovice
  Tel. +420 389 032 191
  info@jcu.cz

  Počet studentů: skoro 10 000
  Počet bakalářských/magisterských
  programů/státních zkoušek:
  více než 200 bakalářských, magisterských a doktorandských programů
  Poplatky za studium: žádné
  Doba trvání semestru:
  ZS: od konce září do začátku ledna
  LS: od poloviny února do konce května
  Partnerské univerzity/programy:
  Univerzita Pasov, Univerzita Johanna
  Keplera Linec – v regionu ERDV
  (celkem cca 270 partnerských
  univerzit), ERASMUS+

  Nabídka cizích jazyků:
  angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština,
  portugalština, ruština, latina,
  starořečtina, polština, slovenština, bulharština,
  staroslověnština, okcitánština

  Südböhmische Universität in Budweis
  www.jcu.cz
  Branišovská 31 a
  CZ – 370 05 České Budĕjovice
  Tel. +420 389 032 191
  info@jcu.cz

  Počet studentů: skoro 10 000
  Počet bakalářských/magisterských
  programů/státních zkoušek:
  více než  200 bakalářských, magisterských a doktorandských programů
  Poplatky za studium: žádné
  Doba trvání semestru:
  ZS: od konce září do začátku ledna
  LS: od poloviny února do konce května
  Partnerské univerzity/programy:
  Univerzita Pasov, Univerzita Johanna
  Keplera Linec – v regionu ERDV
  (celkem cca 270 partnerských
  univerzit), ERASMUS+

  Nabídka cizích jazyků:
  angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, portugalština,
  ruština, latina, starořečtina, polština,
  slovenština, bulharština, staroslověnština, okcitánština