Zum Inhalt springen

Západočeská univerzita Plzeň

  Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) je jediné vysokoškolské zařízení s hlavním sídlem v Plzeňském kraji. Univerzita má v současnosti devět fakult s více než 60 katedrami a dvěma vysokoškolskými ústavy. Téměř 12 000 studentů si může vybrat ze široké nabídky bakalářských, magisterských a doktorandských programů, samozřejmě si lze volit mezi prezenční, kombinovanou nebo dálkovou formou studia.

  Studium
  Západočeská univerzita zajišťuje vzdělání ve většině nejdůležitějších oblastí. Ačkoliv zde studují lidé z celé České republiky, je univerzita určena především pro studenty ze západních Čech. Škola vzdělává jako jediné vysokoškolské zařízení v tomto regionu  odborníky v následujících oborech: strojírenství, elektrotechnika, informatika, aplikovaná matematika, fyzika a mechanika, ekonomie, pedagogika, filozofie, filologie, sociální a kulturní antropologie, archeologie, právo a veřejná správa, zdravotnictví a design.

  Celoživotní vzdělávání
  Součástí výuky na Západočeské univerzitě v Plzni je i celoživotní vzdělávání pro občany formou přednášek, kurzů a kompaktních vzdělávacích programů včetně velmi oblíbené Univerzity třetího věku. Kromě pedagogické činnosti představuje univerzita i výzkumné a vývojové centrum, což dokládají i značné investice jak do rozvoje univerzity, tak i do výstavby části jejího kampusu. V posledních letech se razantně změnil právě kampus: téměř před očima zde vyrostly nové budovy výzkumných center NTIS, RICE a RTI.

  Tyto největší investice v dějinách Západočeské univerzity v Plzni položily základní kámen pro ještě intenzivnější spolupráci s univerzitami po celém světě, jak na úrovni výzkumu, tak i formou výměny studentů. Nová centra posilují spojení univerzity a praxe. To má dopad také na její pracovníky ve výzkumu a na studenty, kteří získávají každý rok prestižní ceny.

  Výzkum a vývoj
  Vědecká a výzkumná činnost probíhá v rámci jednotlivých kateder. Jsou ale vytvářeny i interdisciplinární týmy mezi jednotlivými katedrami a fakultami, a to především za účelem realizace konkrétních projektů. Jejich kapacity se soustřeďují především na obory, jež současně tvoří studijní programy doktorandského studia (Ph.D.) na technických fakultách. Významným zařízením Západočeské univerzity je rovněž vysokoškolský ústav Nové technologie – výzkumné centrum, jež se věnuje systematickému výzkumu a vývoji především s důrazem na aplikaci v průmyslu.

  Dvojí studijní programy v regionu ERDV
  Existuje rovněž možnost získat po úspěšném doložení určitých modulů magisterského studia elektrotechniky na univerzitě v Plzni (ČR) dvojí diplom (Double Degree) ze dvou vysokých  škol, v Plzni a Deggendorfu.

  Deggendorfští studenti stráví jeden semestr studijního oboru v Plzni a plzeňští studenti naopak v Deggendorfu. Deggendorfští studenti si vyberou z nabídky Elektrotechnické fakulty Západočeské univerzity vhodný obor (odborně i jazykově), nechají si jej uznat na TH Deggendorf a doloží v Plzni odpovídající předměty. Přitom navštěvují v Plzni i jazykový kurz. Pro studenty z Plzně to platí opačně. Jestliže absolvují přednášky na obou univerzitách a úspěšně složí magisterskou zkoušku, získají dva diplomy najednou (Double Degree) z obou vysokých škol.

  Ekonomická fakulta Západočeské univerzity nabízí také společný bakalářský program Double Degree s Vysokou školou pro aplikované vědy v Hofu. Studenti Ekonomické fakulty stráví čtyři semestry v Plzni a tři v Hofu, z čehož je jeden semestr povinná praxe v německém podniku. Studenti Vysoké školy v Hofu stráví čtyři semestry na své domácí vysoké škole a dva semestry v Plzni. Závěrečnou zkoušku i obhajobu bakalářské práce skládají všichni studenti na Ekonomické fakultě Západočeské univerzity, díky čemuž získají dva diplomy obou vysokých škol.

  Logo Westböhmische Uni in Pilsen

  Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz
  Univerzitní ul. Č. Orientační 8  
  CZ-306 14 Plzeň 
  +420 377 631 111
  studium@rek.czu.cz

  Počet studentů: 11 569
  Počet bakalářských/magisterských
  programů/státních zkoušek:
  53 bakalářských, 45 magisterských,
  35 doktorandských programů
  Poplatky za studium: žádné
  Doba trvání semestru:
  ZS: od konce září do začátku února
  LS: od začátku února do konce srpna
  Partnerské univerzity:
  Univerzita Regensburg, Univerzita Pasov, OTH Amberg-Weiden, OTH Regensburg, TH Deggendorf, FH Horní Rakousko, Podunajská univerzita Krems, JKU Linec, Umělecká univerzita Linec, Vysoká odborná škola pro zdravotnická povolání Linec 

  Programy: Erasmus+, Akce
  Česká republika – Rakousko,
  Nadace OTH Regensburg, další meziuniverzitní spolupráce
  Nabídka cizích jazyků:
  angličtina, němčina, ruština,
  španělština, francouzština,
  italština, latina, čeština jako cizí
  jazyk

  Logo Westböhmische Uni in Pilsen

  Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz
  Univerzitní ul. Č. Orientační 8  
  CZ-306 14 Plzeň 
  +420 377 631 111
  studium@rek.czu.cz

  Počet studentů: 11 569
  Počet bakalářských/magisterských
  programů/státních zkoušek:
  53 bakalářských, 45 magisterských,
  35 doktorandských programů
  Poplatky za studium: žádné
  Doba trvání semestru:
  ZS: od konce září do začátku února
  LS: od začátku února do konce srpna
  Partnerské univerzity:
  Univerzita Regensburg, Univerzita Pasov, OTH Amberg-Weiden, OTH Regensburg, TH Deggendorf,
  FH Horní Rakousko, Podunajská univerzita Krems, JKU Linec, Umělecká univerzita Linec, Vysoká odborná škola pro zdravotnická povolání Linec 

  Programy: Erasmus+, Akce
  Česká republika – Rakousko,
  Nadace OTH Regensburg, další
  meziuniverzitní spolupráce
  Nabídka cizích jazyků:
  angličtina, němčina, ruština,
  španělština, francouzština,
  italština, latina, čeština jako cizí
  jazyk