Zum Inhalt springen

Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice

  Studium
  Díky zaměření, hloubce a charakteru studia, jež jednoznačně navazuje na evropské standardy a postupy v oblasti institucionální a hospodářské, získávají studenti velký rozsah znalostí a schopností v oblasti řízení a organizace různých procesů veřejného života. Absolventy oceňují orgány veřejné správy a jejich instituce, rovněž neziskové organizace, sociální a společenská uskupení nebo hospodářské podniky.

  Katedry:

  Katedra managementu a marketingu služeb 
  Efektivita a funkčnost služeb má zásadní význam pro výkonnost, produktivitu a konkurenceschopnost celé ekonomiky. Proto je důležité nabízet profesně orientovaný studijní program se zaměřením na zlepšování vzdělávání v oblasti služeb. Stěžejní problematikou studia je podnikatelské chování v regionálním kontextu a navazování kontaktů na regionální úrovni. Současně existuje možnost začlenit zkušenosti z praxe i ze zahraničního studia. Po studiu u nás můžete ihned nastoupit do práce a vykonávat povolání na střední manažerské úrovni ve firmách a jiných institucích nebo se rozhodnout pro navazující studium. Studenti mohou volit mezi prezenčním studiem a kombinovanou formou, k dispozici je specializace služeb v cestovním ruchu, služeb v obchodním podnikání a finančních služeb.

  Katedra právních oborů a bezpečnostních studií
  Důraz klademe jak na odbornou kvalifikaci, tak i na praxi v oborech zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, ochrany veřejného práva v souvislosti s působením ve veřejné správě a ochrany veřejnoprávních a podnikatelských subjektů a vlastnictví. Díky studiu u nás se můžete ucházet o odbornou nebo řídicí pozici v bezpečnostním sektoru nebo se rozhodnout pro navazující magisterské studium. V rámci bakalářského studia si můžete vybrat mezi prezenčním studiem a kombinovanou formou studia. Studenti Policejní odborné školy, kteří si chtějí rozšířit znalosti na naší vysoké škole, přinášejí své znalosti z praxe do všech oblastí bezpečnosti.

  Věda a výzkum
  Vědecký výzkum představuje na vysoké škole nedělitelnou součást každodenní práce. Stěžejním bodem vědecké činnosti vysoké školy je oblast společenských a ekonomických věd a probíhá ve spolupráci s ostatními univerzitami, výzkumnými zařízeními nebo podniky a firmami. Nejdůležitější směry vědecké a výzkumné práce se v současnosti realizují na bázi výzkumných projektů a dotací, odborných seminářů, vědeckých konferencí a publikací, jež jsou součástí hodnocení každého pedagoga a každé katedry.

   

  Hochschule für europäische und regionale Studien Budweis

  Vysoká škola evropských a regionálních studií
  www.vsers.cz
  Žižkova tř. 6
  CZ-370 01 České Budĕjovice
  Tel. +420 386116811
  info@vsers.cz

  Počet studentů: ca 400
  Počet bakalářských/
  magisterských

  programů/státních zkoušek:
  2 bakalářské
  Poplatky za studium:
  20 490 Kč za semestr
  Doba trvání semestru:
  ZS: od konce září do poloviny února
  LS: od poloviny února do konce června

   

  Partnerské univerzity/ programy:
  např. OTH Regensburg v regionu ERDV (celkem 18 partnerských univerzit
  a škol), ERASMUS
  Nabídka cizích jazyků: angličtina, němčina, ruština, čeština pro cizince

  Hochschule für europäische und regionale Studien Budweis

  Vysoká škola evropských a regionálních studií
  www.vsers.cz
  Žižkova tř. 6
  CZ-370 01 České Budĕjovice
  Tel. +420 386116811
  info@vsers.cz

  Počet studentů: ca 400
  Počet bakalářských/magisterských
  programů/státních zkoušek:
  2 bakalářské
  Poplatky za studium:
  20 490 Kč za semestr
  Doba trvání semestru:
  ZS: od konce září do poloviny února
  LS: od poloviny února do konce června

  Partnerské univerzity/ programy:
  např. OTH Regensburg v regionu ERDV (celkem 18 partnerských univerzit a škol), ERASMUS
  Nabídka cizích jazyků: angličtina, němčina, ruština, čeština pro cizince