Zum Inhalt springen

Vysoká škola polytechnická Jihlava

  Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) byla založena 3. 6. 2004 jako první veřejná neuniverzitní vysoká škola v České republice a je jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v Kraji Vysočina.

  Studium
  VŠJP nabízí vzdělávání formou akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů a kurzů dalšího vzdělávání. Rozmanitý výběr bakalářských studijních programů z oblasti ekonomiky, zdravotnictví a technických věd odpovídá požadavkům regionálních zaměstnavatelů. I navazující magisterská studia se zaměřením na zdravotnictví zohledňují potřebu vysoce kvalifikovaných a specializovaných pracovníků v tomto oboru. Pokud studenti nemají zájem o vysokoškolský titul, přesto si ale chtějí rozšířit své schopnost a vědomosti, je pro ně k dispozici nabídka celoživotního vzdělávání. Pro zájemce nad 50 let je určena Univerzita třetího věku, která nabízí semináře a kurzy dalšího vzdělávání z různých oborů.

  Katedry
  VŠPJ byla založena jako neuniverzitní vysoká škola, která se ze zákona nečlení na fakulty.
  Pět ze sedmi kateder jsou specifické podle studijního oboru: katedra ekonomických studií, katedra cestovního ruchu, katedra technických studií, katedra zdravotnických studií a katedra sociální práce. Katedra matematiky a kabinet sportu zajišťují výuku jednotlivých předmětů pro akreditované studijní programy.

  Aktivní spolupráce a projekty
  Aktivní spolupráce a projekty Pro profesně orientovanou vysokou školu, jako je Vysoká škola polytechnická Jihlava, je rozhodující, aby její akademičtí pracovníci zaměřili svou aktivní pozornost primárně na aplikovaný výzkum a vývoj ve spolupráci s partnery z oblasti průmyslu. Právě v tomto transferu vysoce teoretických a vědeckých poznatků do praxe spočívá hlavní obsah tvůrčí činnosti akademických pracovníků VŠPJ. Proto se na VŠPJ realizují dotační projekty TACR; Epsilon, MPO Trio nebo GACR. VŠPJ vydává dva odborné časopisy, každoročně organizuje odborné konference za účasti expertů (z oblasti teoretického výzkumu a praktické aplikace) z celé České republiky a ze zahraničí, spolupracuje s domácími a zahraničními vysokými školami a výzkumnými ústavy, často navazuje kontakty s podniky a veřejnou správou, a podílí se tak na řešení konkrétních praktických problémů (například při vytváření studií proveditelnosti, při marketingovém výzkumu, u statisticko- ekonomických studiích apod.).

  Výsledky této tvořivé činnosti zveřejňují akademičtí pracovníci (často ve spolupráci s domácími a zahraničními kolegy) formou odborných monografií, konferenčních příspěvků, odborných statí a článků apod.

  Vysoká škola polytechnická Jihlava
  www.vspj.cz
  Tolstého 16
  CZ-586 01 Jihlava
  Tel. +42 (0) 567 141 181
  studijni@vspj.cz

   

  Počet studentů: ca. 2.200
  Počet bakalářských/
  magisterských programů/ státních zkoušek:

  8 bakalářský/
  1 magisterský program 
  Poplatky za studium: žádné
  Doba trvání semestru:
  ZS: od poloviny/ konce září do poloviny února LS: od konce února do začátku července
  Partnerské univerzity/ programy:
  63 partnerských vysokých škol, ERASMUS+
  Nabídka cizích jazyků:
  angličtina, němčina, francouzština, italština, ruština, španělština, latina

   

  Vysoká škola polytechnická Jihlava
  www.vspj.cz
  Tolstého 16
  CZ-586 01 Jihlava
  Tel. +42 (0) 567 141 181
  studijni@vspj.cz

  Počet studentů: ca. 2.200
  Počet bakalářských/ magisterských programů/ státních zkoušek: 8 bakalářský/1 magisterský program
  Poplatky za studium: žádné
  Doba trvání semestru:
  ZS: od poloviny/konce září do poloviny února
  LS: od konce února do začátku července
  Partnerské univerzitní/programy:
  63 partnerských vysokých škol, ERASMUS+
  Nabídka cizích jazyků:
  angličtina, němčina, francouzština, italština, ruština, španělština, latina