Zum Inhalt springen

VŠE – Fakulta managementu Jindřichův Hradec

  Vysoká škola ekonomická v Praze
  Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou ekonomickou vysokouškolou v České republice. Šest fakult nabízí zájemcům široké spektrum studijních oborů v bakalářských, magisterských  a doktorandských studijních programech. Pět fakult – Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikové ekonomie, Fakulta informatiky a statistiky a Fakulta národního hospodářství – se nachází v centru Prahy. Fakulta managementu má své sídlo v Jindřichově Hradci.

  Tři katedry:
  •  Katedra exaktních metod
  •  Katedra managementu
  •  Katedra společenských věd

  Vědecká odvětví:
  • Sociální vědy

  VŠE, Fakultät für Management in Jindřichův Hradec
  www.fm.vse.cz
  Husová 3
  Jarošovská 1117/II
  CZ- 377 01 Jindřichův Hradec
  Tel. +420 384 417 200
  info@fm.vse.cz

   

  Počet studentů: 935
  Počet bakalářských/
  magisterských
  programů/státních
  zkoušek: 1 bakalářský/
  1 magisterský (+1 dokto-
  randské studium)
  Poplatky za studium:
  žádné
  Doba trvání semestru:
  ZS od začátku září do konce února
  LS od konce února do konce srpna

   

  Partnerské univerzity/programy: více než 130 partnerských
  univerzit, ERASMUS+
  Nabídka cizích jazyků:
  angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština

  VŠE, Fakultät für Management in Jindřichův Hradec
  www.fm.vse.cz
  Husová 3
  Jarošovská 1117/II
  CZ- 377 01 Jindřichův Hradec
  Tel. +420 384 417 200
  info@fm.vse.cz

   

  Počet studentů: 935
  Počet bakalářských/ magisterských
  programů/státních  zkoušek:
  1 bakalářský/ 1 magisterský
  (+1 doktorandské studium)
  Poplatky za studium: žádné
  Doba trvání semestru:
  ZS od začátku září do konce února
  LS od konce února do konce srpna

  Partnerské univerzity/programy: více než 130 partnerských univerzit, ERASMUS+
  Nabídka cizích jazyků: angličtina, němčina, francouzština, španělština,
  ruština