Zum Inhalt springen

kunststoffcampus bayern (Kampus plastů Bavorsko)

  kunststoffcampus bayern

  V rámci zastřešující organizace s názvem „kunststoffcampus bayern“ se věnují dva technologické kampusy Technické vysoké školy Deggendorf výzkumu a vývoji plastů. Od roku 2015 provozují Technická vysoká škola Deggendorf, Vysoká škola pro aplikované vědy Ansbach, velké okresní město Weißenburg a okres Weißenburg Gunzenhausen Technologický kampus Weißenburg. V srpnu 2019 byl otevřen druhý Technologický kampus – v Hutthurmu v okrese Pasov.

  Zatímco ve Weißenburgu se klade důraz na realistické zkoušení stavebních prvků pomocí simulátoru pohybu, na vývoj materiálu a výrobu filamentu, v Hutthurmu se soustřeďují výzkumné a vývojářské aktivity na simulaci komplexních dynamických procesů ve výrobě plastů, na výrobu lehkých stavebních konstrukcí a na digitalizaci výrobních procesů a materiálových toků. Za průřezové téma obou technologických center se přitom považuje vývoj trvale udržitelných výrobních procesů šetřících suroviny oblasti techniky plastů.

  Ve výzkumných projektech se na obou místech spojuje vědecké know-how s požadavky průmyslového výrobního řetězce. Díky aplikovanému výzkumu vznikají v úzké koordinaci s hospodářskými podniky konkurenceschopné, optimalizované produkty, postupy a služby. Při řešení problematiky materiálů nebo při zkouškách stavebních prvků je k dispozici vysoce kvalitní vybavení.

  Během studijních programů při zaměstnání, seminářů, školení a vedení magisterských prací je kunststoffcampus bayern podporován systémem akademického vzdělávání a dalšího vzdělávání Technické vysoké školy Deggendorf.

  Plasty jsou nejdůležitějším průmyslovým odvětvím v regionu Altmühlfranken.
  Provozovatelé kunststoffcampus bayern jsou: Technická vysoká škola Deggendorf, Vysoká škola pro aplikované vědy v Ansbachu, Okresní město Weisenburg a Okres Weisenburg-Gunzenhausen. Kampus slouží výzkumu a vývoji v průmyslu na zpracování plastů a také vzdělávání a dalšímu vzdělávání odborníků. V popředí této spolupráce je spojení  s průmyslem, vypracování a realizace učebních nabídek šitých na míru a získávání výzkumných a vývojářských zakázek.
  V Technologickém centru se ve výzkumných projektech pojí vědecké know-how s požadavky dodavatelského řetězce. Za tímto účelem vyvíjíme s našimi partnery společné strategie a při volbě dotačních možností můžeme kdykoliv poskytnout podporu. Při řešení problematiky materiálů nebo při zkouškách stavebních dílů je k dispozici vysoce kvalitní vybavení. Studijní centrum klade důraz na navazující akademické vzdělávání, na bakalářské studijní programy při zaměstnání a na možnost získat díky modulární studijní nabídce nebo seminářům jednotlivé závěrečné certifikáty.

  Logo kunststoffcampus

  Technologie- und Studienzentrum Weißenburg
  www.kunststoffcampus-bayern.de
  Richard-Stücklen-Straße 3
  D-91781 Weißenburg i. Bay.
  Tel. +49 (0) 9141 874 669 205
  martin.kommer@th-deg.de

   

  kunststoffcampus bayern
  Technologie Campus Hutthurm
  www.th-deg.de/de/tc-hutthurm
  Hochleiten 1
  D-94116 Hutthurm

   

  Těžiště výzkumu: Realistické zkoušení stavebních prvků pomocí simulátoru pohybu, vývoj materiálu a výroba filamentu např. pro 3D tisk
  Nabídky pro průmysl: konzultace při škodních událostech analýza materiálu
  Vzdělání & studium: Studijní programy při zaměstnání Modulové studium
  Semináře & školení

  Logo kunststoffcampus

  Technologie- und Studienzentrum Weißenburg
  www.kunststoffcampus-bayern.de
  Richard-Stücklen-Straße 3
  D-91781 Weißenburg i. Bay. 
  Tel. +49 (0) 9141 874 669 205
  martin.kommer@th-deg.de

  kunststoffcampus bayern
  Technologie Campus Hutthurm
  www.th-deg.de/de/tc-hutthurm
  Hochleiten 1
  D-94116 Hutthurm

  Těžiště výzkumu: realistické zkoušení stavebních prvků pomocí simulátoru pohybu, vývoj materiálu a výroba filamentu např. pro 3D tisk.
  Nabídky pro průmysl: konzultace při škodních událostech analýza materiálu.
  Vzdělání & studium: studijní programy při zaměstnání Modulové studium
  Semináře & školení