Zum Inhalt springen

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj hraničí s Rakouskem i s Německem a je druhým největším krajem České republiky. Současně je to kraj s nejnižší hustotou obyvatel.

Jihočeský kraj hraničí s Rakouskem i s Německem a je druhým největším krajem České republiky. Současně je to kraj s nejnižší hustotou obyvatel. Vyznačuje se kulturní krajinou, zachovanou přírodou a velkým potenciálem různých druhů odpočinku a relaxace.
Mladí lidé, kteří se rozhodnou pro studium v jižních Čechách, zde naleznou široké spektrum možností trávení volného času, například v oblasti kultury a sportu. Jedinečnost jihočeské krajiny podtrhují především chráněné přírodní oblasti různých kategorií od Národního parku Šumava přes tři chráněné krajinné oblasti až po více než 200 dalších přírodních rezervací a památek, které lákají k četným výletům.

Školství:
Jihočeský kraj je zřizovatelem mnoha středních a odborných vysokých škol, ale i základních a mateřských škol pro děti a žáky se zvláštními potřebami. Základní školy s uměleckým zaměřením, centra pro mládež a další školská zařízení jako například domy dětí a mládeže, pedagogicko-psychologické poradny a další zřizuje rovněž kraj. Kraj nezřizuje vysoké školy, ty vznikají ze zákona. V jižních Čechách jsou dvě veřejné vysoké školy: Jihočeská univerzita České Budějovice a Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice a rovněž dvě soukromé vysoké školy: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s., České Budějovice a Filmová akademie Miroslava Ondříčka Písek. Výhodná zeměpisná poloha, dobře zachovalé životní prostředí, tradice kvalitního řemesla, dobře vzdělané obyvatelstvo a vývoj moderních technologií zajišťují Jihočeskému kraji postavení velmi vhodného místa pro studium, žití a odpočinek, ale i zajímavé lokality pro nové investice.

Cestovní ruch:
Obzvláště bohaté kulturní dědictví jižních Čech vypráví o historii regionu a představuje každodenní turistickou atrakci nejen pro studenty. V Jihočeském kraji se nachází přes 5 000 kulturních památek ve městských i venkovských památkových zónách. Do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO je zapsáno středověké Staré město Českého Krumlova a architektonický unikát, vesnice Holašovice, vystavěná ve stylu jihočeského baroka.