Zum Inhalt springen

Vysočina

Vysočina

Kraj Vysočina má díky své centrální poloze a dálnici D1 velmi dobré dopravní spojení jak do dvou největších aglomerací, do Prahy a do Brna, ale i do jiných regionů České republiky a Evropy.

Vrchovina, čerstvý vzduch a také přírodní a kulturní památky regionu umožňují příjemnou relaxaci ve volném čase. Oblíbenější cíle domácích i zahraničních návštěvníků jsou především pamětihodnosti měst Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou, jež byly zapsány do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Vedle vlastních vzdělávacích institucí má při volbě vhodného regionu ke vzdělávání velký význam i návazná činnost při výkonu povolání. Na Vysočině sídlí celá řada úspěšných firem a podniků, které absolventům vysokých škol poskytují široké pole působnosti.

Vysočinu lze počítat mezi průmyslově rozvinutější oblasti České republiky. Část podniků, především ty v tradičních odvětvích jako potravinářský průmysl, strojírenství nebo kovozpracující průmysl, má na Vysočině dlouholetou historii a tradici. Na druhé straně sídlí v kraji Vysočina také dnes již velmi známé podniky, které vznikly teprve za posledních dvacet let. Jejich činnost je většinou spojená s automobilovým průmyslem.

I když kraj Vysočina nepatří, co se rozsahu výzkumných aktivit týče, ke špičkovým regionům České republiky nebo EU, nacházejí se zde některé instituce, jejichž význam překračuje hranice regionu, jako například Centre of ExceIIence Telč (http://www.itam.cas.cz/CET/), Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod (http://www.vubhb.cz/cs),  Ústav biologie obratlovců AV ČR ve Studenci (https://www.ivb.cz/pracoviste/detasovane-pracoviste-studenec/)  nebo Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s., pobočka jaderné elektrárny JE Dukovany (https://www.ujv.cz/cs/kontakty).V regionu je zakotvena relativně mladá Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ), která nabízí devět bakalářských a dva magisterské studijní programy. Kreativní činnost a projektová práce se zde zaměřuje především na aplikovaný výzkum a vývoj, a to nejen ve spolupráci s českými, ale i se zahraničními partnery. Studium na VŠPJ umožňuje aplikovat získané teoretické poznatky přímo v praxi.